Бизнесмен се направи на тарикат и скри 32 бона данъци

Наказателен процес за укриване и неплащане на данъци в особено големи размери – 32 552 лева започна в Окръжния съд в Добрич, съобщиха от пресцентъра на институцията. На подсъдимата скамейка е представляващ фирма със седалище и адрес на управление в Добрич, който според обвинителния акт е потвърдил неистина в справки-декларации по Закона за Данъка върху добавената стойност, използвал е документи с невярно съдържание при водене на счетоводството и пред данъчната служба.

Подсъдимият е приспаднал и неследващ се данъчен кредит.В първото разпоредително заседание по делото като граждански ищец, представляващ държавата, е конституиран министърът на финансите чрез процесуален представител. Съдът допусна за съвместно разглеждане в процеса предявеният граждански иск от 32 552 лева заедно със законната лихва за забава.

Подсъдимият е поискал процесът да премине по реда на съкратеното съдебно следствие и да възстанови вредите, причинени от деянието му. Съдът е приел, че трябва да отложи делото за максимално допустимия от закона срок като даде възможност на подсъдимия да изплати дължимата сума, което защитава неговите права и е в интерес на държавата и обществото. Следващото заседание е насрочено за 20 февруари 2020 г.