Близо 5 000 са децата престъпници, най-често крадат от магазини

В детските педагогически стаи са водени 9 167 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления през 2019 г. В сравнение с 2018 г. броят им нараства незначително – с 69, или с 0.8%, сочат данните на НСИ.

От тях най-много са на възраст от 79.4%. 80% от децата престъпници са момчета. Тези, които ходят да училище са 77.2%. В криминогенна среда живеят 4 408 малолетни и непълнолетни или 48.1% от тези, които се водят на отчет в педагогическите стаи.

През 2019 г. снети от отчет са 2 774 малолетни и непълнолетни лица, или 30.3% от водените на отчет през годината. Над половината от тях са поправили поведението си. 44.6% обаче проста са станали на 18 години.

Най-често в детска педагогическа стая попадат малчугани заради бягство от дома, от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип – 1 183 лица или 17.7% от всички. За прояви на насилие и агресия през педагогическа стая са минали 716 малолетни и непълнолетни, което е 10.7%.

След тези, които са се дрогирали – 643 или 9.6%. За повреждане на обществена или частна собственост – 503, което е 7.5%, за непристойно или хулиганско поведение на обществено място – 446.

Сред другите обществено значими противообществени прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни през годината, са „тормоз“ – 333 лица (5.0%); „скитничество“ и „просия“ – общо 168 лица (2.5%).

През 2019 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС за извършени престъпления, е 4 943. Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 – 17 години. Извършители на кражби са 2 653 лица, или 53.7% от всички лица, преминали през ДПС за извършени престъпления.

Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти – 36.0% (954 лица), на кражби от домовете – 22.1% (587 лица), на взломни кражби – 12.9% (342 лица).

През 2019 г. в ДПС са регистрирани 1 280 пострадали от престъпления деца на възраст 8 – 17 години, от които 506, или 39.5%, са момичета. Малолетни са 542 лица (42.3%), а непълнолетни – 738 (57.7%).

Най-голям е броят и съответно относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество – 579 лица (45.2%). Следват пострадалите от нанесени телесни повреди – 226 лица (17.7%), от грабежи – 55 лица (4.3%), и от блудство – 101 лица (7.9%). Случаите на деца, жертви на изнасилване (довършено и опит), са 7.