Граждани и бизнес ще решават спорове в 5 нови центъра за медиация

Граждани и бизнес ще решават спорове в 5 нови центъра за медиация

Трудов спор за обезщетение ще приключва успешно чрез процедура по медиацията в центъра във Враца. Това стана ясно днес по време на пресконференция по повод успешното приключване на проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съобщават от пресцентъра на правосъдното министерство.

В Окръжния съд – Враца е оборудван един от петте центрове за медиация по проекта на Министерството на правосъдието в партньорство с Висшия съдебен съвет. Останалите се помещават в сградите на Окръжните съдилища във Велико Търново, Добрич и Сливен и в сградата на адвокатската колегия в Пловдив.

„Централизираният електронен портал за медиация, разработен също по проекта, е въведен в експлоатация на 24 юни 2020 г.“, обясни ръководителят на проекта Милена Първанова и допълни, че от тогава до днес има 11 заявления за вписване в Единния регистър на медиаторите и за промени в обстоятелствата. Подадено е и първото заявление за иницииране на процедура по медиация.

„Медиацията е успешна, когато предхожда съдебния спор. Гражданите трябва да участват активно в решаването на техните спорове. Като съдия поощрявам страните да използват тази извънсъдебна процедура. Тя е по-дискретна и по-щадяща за страните“, каза председателят на Окръжен съд – Варна Марин Маринов.