Дават на ЧСИ шофьорите рецидивисти, вадят списъци от 3 години назад

Рецидивистите с много неплатени глоби по Закона за движение по пътищата да бъдат дадени на частните съдебни изпълнители, които да ги съберат. Това ще предложи до дни на ръководството на МВР Камарата на частните съдебни изпълнители, съобщи нейният председател Георги Дичев.

„Подготвяме становище по повод Законопроекта за изменения на ЗДП, който е пуснат от няколко дни за обществено обсъждане, и в това писмо до МВР ще направим нашето предложение. То не е свързано със законопроекта, а е по повод на него.

Предложенето ни е ръководството на „Пътна полиция” да извади най-тежките случаи на рецидивисти, които имат множество наложени санкции по ЗДП и не са ги платили през последните 3 г., и да ги възложи за събиране на ЧСИ. Ние можем да помогнем за реалното събиране на тези средства и налагането на санкцията да е ефективно, и тези хора да разберат, че има законност и правила, а не просто документално едно наказание, което те знаят, че никой няма да успее да им го събере.

Не става въпрос всички глоби на КАТ да се възлагат на ЧСИ. Става въпрос само за най-тежките случаи, ние дори не знаем колко са. Защото някой, който има 10-15 наложени наказания и продължава да извършва нови и нови нарушения, очевидно там трябва да се действа и по друг начин. Имайте предвид, че когато ЧСИ започне да работи, ще се увеличи и задължението с разноските по самото изпълнение. Ние смятаме, че можем да бъдем много полезни с най-главната цел – постигането на превенция. Просто всеки един в България трябва да знае, че тези санкции са ефективни и ще го застигнат, че не може да се скрие нито един от тях”, обясни Дичев.

Според него МВР и Пътна полиция нищо няма да загубят, само ще спечелят, ако предложението на Камарата на ЧСИ бъде прието. „И 10 човека да се превъзпитат с тази мярка, това може да спаси много човешки животи. Смисълът на това упражнение е да се постигне превенция, защото опитът ни сочи, че тя е факт, когато държавни органи, които са ползвали ЧСИ, най-вече общините, започнаха да се обръщат към нас за събиране на вземания. Тогава хората започват масово да плащат сами, за да не се стига до принудително изпълнение, което оскъпява. Хората разбират, че ще им излезе много по-безболезнено и по-евтино, ако си плащат на общината своевременно.

И в КАТ искаме да се постигне превенция и хората да знаят, че тези глоби се събират ефективно, за да си ги плащат сами, а не да чакат ЧСИ да им потропа на вратата или да им блокира сметката”, допълни Дичев.

През 2017 г. Камарата на ЧСИ изпрати писмо до премиера, финансовия министър и тогавашния МВР-шеф Валентин Радев с подобно предложение да помогне за ефективното събиране на глоби по ЗДП. „КЧСИ е готова да подпомогне безвъзмездно МВР и НАП, като поеме събирането на най-тежките случаи на неплатени глоби от нарушители, които смятат, че за тях законът и правилата не важат. При събирането на публични задължения от страна на публични изпълнители или ДСИ държавата прави разходи, т.е. всички добросъвестни данъкоплатни отново плащат сметката на недобросъвестните длъжници. Партньорството с ЧСИ няма да струва нищо на бюджета и разодите ще се покриват само от нарушителите”, пише в писмото.

Отговорът на хфинансовото министерство до КЧСИ е от 10 юли 2017 г. Той гласи, че събирането на публични вземания от частни съдебни изпълнители е законосъобразно. „Относно преценката за възлагането за събиране на глоби на частен съдебен изпълнител считам, че същата е от компетентността на органа, който ги установява – в конкретния случай МВР.

„Използването на законовата възможност и друг орган по принудителното изпълнение да събира публични вземания, освен публичните изпълнители при НАП, ще създаде предпоставки за подобряване на събираемостта, в това число и на по-малките по размер дългове, каквито са глобите. В допълнение, навременното изпълнение ще доведе до засилване превенцията спрямо нарушителите и до тяхното превъзпитание към спазване на установения правен ред”, гласи отговорът на Министерство за финансите. Той е подписан от тогавашния заместник-министър Кирил Ананиев, който в този момент със заповед е замествал министър Владислав Горанов.

109 млн. лв. глоби не са платени на КАТ

Шофьорски глоби за 109 003 332 лева по влезли в сила наказателни постановления, фишове и електронни фишове не са платени на КАТ от 2016 година насам. Данните съобщи вътрешният министър Младен Маринов в парламента.

МВР шефът обясни, че от 2016 г. компютърната система с наказателната дейност на „Пътна полиция“ е свързана с Информационна система„Събиране“ на НАП. Оттогава всички глоби, които не са платени в дадения по закона срок, се изпращат автоматично за принудително изпълнение в приходната агенция. Средно годишно сумата е към 25-26 млн. лв. и се отнася за около 320 000 наказателни постановления, фишове и електронни фишове на КАТ. Колко от тези пари обаче, са били събрани принудително от НАП, в МВР не знаят.

Предстои в патрулките на КАТ да има ПОС-терминали за плащане на глобите. От декември м. г. МВР има сключен договор и предстои неговото изпълнение.

Проект: Само фишове за нарушения по пътищата

За всички нарушения при движението по пътищата ще се съставя фиш вместо акт. Това предвиждат предложения за промени в Закона за движението по пътищата, внесени от Държавна агенция „Безопасност при движението по пътищата“, публикувани за обсъждане на портала за обществени консултации. Крайният срок за внасяне на становища по текстовете е 22 юни.

Целта е по-лесно налагане на санкции на нарушителите на правилата за движение и намаляване на възможностите наказанията да се избегнат заради изтичане на давност, посочват вносителите в мотивите си.

С фиш, съставен от Пътна полиция, ще се налагат глоби и имуществени санкции, както и ще може да се отнема шофьорската книжка в определените от закона случаи, както и контролни точки за нарушения. Свидетелство за управление ще се отнема и в случай на неплатена застраховка „Гражданска отговорност“.

Въвежда се и по-висока глоба при отказ на водач да му бъде направен тест за алкохол и наркотици – лишаване от право да управлява превозно средство 3 г. и глоба до 3 хил. лева. В момента периодът е 2 г., а глобата е 2 хил. лева.

Съставеният фиш ще може да бъде обжалван в 14-дневен срок от неговото връчване чрез органа, който го е издал, пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението.

Ако санкцията бъде платена в 14-дневен срок от връчването на фиша, глобата ще е в размер на 70% от наложената, предвиждат още промените. Обжалвани, но потвърдени от съда санкции, ще се изплащат в пълен размер.