Дойде ли време за сметката?! Гешев: ДАНС започва проверка на цялата приватизация

ДАНС започва пълна проверка на целия приватизационен процес и на последващия контрол от отговарящите за това министерства, агенции и други държавни ведомства. Нареждането е дадено от главния прокурор Иван Гешев.

Ще се разнищват всички приватизационни сделки, плащанията по тях, независимо от вида на платежните средства, както и всички предприети действия по следприватизационния надзор.

ДАНС трябва да установи събрани ли са предвидените в приватизационните договори неустойки, лихви, обезщетения и банкови гаранции, в случай на тяхното частично или цялостно неизпълнение. В тази връзка следва да се установи извършени ли са действия по разваляне на приватизационните договори, в случай на тяхното неизпълнение, става ясно от съобщението на прокуратурата.

Проверяващите трябва да установят как е била водена цялата документация по текущия следприватизационен контрол, извършвани ли са проверки по изпълнение на приватизационните договори и била ли е актуализирана информацията в публичните регистри.

В проверката се включва анализ на одитните доклади на Сметната палата и какви действия са били предприети по изпълнението на дадените указания.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share