Дъщеря сви американската пенсия на мъртвия си баща в Петрич

Дъщеря сви американската пенсия на мъртвия си баща в Петрич

Районна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу Е.Б., привлечена към наказателна отговорност за присвояване на пенсията на баща си.

Г.Б. – бащата на обвиняемата, дълги години работел и живеел в САЩ. След навършване на пенсионна възраст, той получил право на федерална пенсия, която се изплащала от Администрацията на социално осигуряване (SSA) на САЩ. През 2009 г. мъжът се завърнал в гр. Петрич. След известно време заживял при дъщеря си Е.Б.

Пенсионното обезщетение било изплащано на Г.Б. чрез директни вноски по банковата му сметка. Той дал банковата си карта на дъщеря си, която полагала грижи за него и периодично теглела пари от банковата му сметка.

След смъртта на баща си обвиняемата не уведомила компетентните органи на САЩ за това обстоятелство, като в продължение на една година се разпореждала с превежданото на неговата банкова сметка пенсионно обезщетение и ги използва за лични нужди. Чрез извършване на 54 трансакции – теглене от банкомат, Е.Б. получила обща сума в размер на 13 756 долара, с левова равностойност 20 895,26 лева.

Ежегодно представителствата на SSA осъществяват контакт с лицата, получаващи пенсионно обезщетение и живеещи извън пределите на САЩ. В тази връзка регионалният офис на институцията в Гърция се обърнал за съдействие към посолството на САЩ в гр. София за установяване на местонахождението на пенсионера Г.Б. Поводът за това бил проблем с плащанията.

Веднага било изпратено писмо на адреса на мъжа, което било получено от дъщеря му Е.Б. Тя се обадила по телефон в посолството на САЩ в гр. София и съобщила невярната дата за смъртта на баща си. С действията обвиняемата целяла служителите на представителството на Социално осигуряване на САЩ да не разберат за неправомерното получаване на пенсията.

Впоследствие обвиняемата Е.Б. се сдобила с удостоверение за наследниците на Г.Б., заверени копия от акт за гражданското състояние – акт за смърт, от съобщение за смърт и заверка върху акт за смърт. На всички тези документи бил придаден вид, че са издадени от длъжностни лица в Община Петрич и посочена невярната дата на смъртта на Г.Б. Въпреки че знаела за неистинността им, Е.Б. решила да ги използва пред служители на посолството на САЩ в София за издаване на консулски смъртен акт.

При получаването на въпросните документи служителят на дипломатическото представителство в гр. София не се усъмнил в тях. Данните от тях били отразени в съответните регистри и изпратени по компетентност в регионалния офис на Социално осигуряване на САЩ (SSA). Впоследствие обаче извършените от Е.Б. престъпни деяния – присвояване на чужди парични средства, собственост на Министерството на финансите на САЩ – Обществено осигуряване, и за използване на неистински официални документи пред служител в Посолството на САЩ в България, са били разкрити.