Д-р Димитров отново пред съда още този месец за убийството на Плъха

Д-р Иван Димитров застава отново пред съда в края на юни. В последния ден на месеца ще бъде направен опит делото срещу него да бъде стартирано. То ще се гледа от нов съдебен състав. Прокурор по делото отново ще бъде Георги Пенев.

Припомняме, че Апелативен съд – Пловдив върна казуса с убийството на Жоро Джевизов на първа инстанция за повторно разглеждане. Окръжен съд оправда лекаря по обвинението в убийство при превишаване на пределите на неизбежната отбрана. Медикът обаче бе осъден на 2 години условно с 3 години изпитателен срок за притежанието на незаконни боеприпаси.

Преди ден Апелативен съд официално публикува и мотивите си за решението. В тях се казва, че при постановяването на присъдата, окръжният съд е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила, изразяващи се в липса на пълен и задълбочен анализ на противоречията, които съществуват между събраните по делото доказателства.

Не е бил направен задълбочен и прецизен анализ на целия събран материал. Съставът, разгледал делото на първа инстанция, е приел, че твърдяното от доктора нападение срещу него от страна на Плъха се подкрепя от двама свидетели – леля и чичо на д-р Димитров. Те са посочили, че са видели нападението, но от фотоалбумите става ясно, че това няма как да се случи, тъй като семейството няма пряка видимост към двора на Димитров. Нещо повече – техните показания и тези на медикът си противоречат, пише Traffic News.

Разминава състава на Апелативен съд са констатирали относно самото нападение от страна на Плъха към д-р Димитров. Окръжен съд е взел предвид само заявеното от медика, без да направи анализ на доказателствата по това твърдение. Позовава се единствено на свидетелски разказ, който обаче преразказва думите на Димитров и не е бил пряк очевидец. По време на разпит пред дознател, докторът е казал първоначално, че Джевижов е хвърлил пътен знак по него и от там са му раните. Такъв е бил открит катурнат до къщата. Вещите лица са заключили, че прободно-порезната рана на рентгенолога вероятно е причинена от нож или друг предмет с остър връх и режещ ръб. А допълнителната експертиза уточнява, че уврежданията може да са получени от самонараняване.

По време на огледите в дома на д-р Иван Димитров са били открити два ножа с кръв, но не са били анализирани, поради малкото количество от кръвта.

„При положение, че на мястото на произшествието не е открит нож, че са открити два ножа в дома на подсъдимия с различна дължина и широчина на остриетата, че и по двата ножа има наличие на кръв, която не е изследвана чрез експертиза, а установените при подсъдимия увреждания могат да бъдат причинени и чрез самонараняване, защо окръжният съд е приел, че пострадалият Д. е извършил „противоправно нападение с нож“ срещу подсъдимия Д., който е с „дължина на острието 12 см.“ (тази на единия от намерените, другият е с дължина на острието 16,1 см.), в мотивите към атакуваната присъда липсват логични и обосновани съображения.”, се казва в мотивите на Апелативен съд.

Магистратите критикуват и игнорирането на двама свидетели. В мотивите си съда посочва, че Окръжен съд не е приел за разглеждане показанията на двама полицаи, които са били на местопрестъплението.

Много важен момент също бе засегнат от тричленният състав. Записите за периода от 00:20 ч. до 02:14 ч., т. е., времето, през което е протекъл сблъсъка между Димитров и Плъха са изчезнали. Това обаче не е било отчетено от съда, а напротив – експертизата е била приета.

„Полицейските служители са разпоредили да им бъдат предоставени записите за времето от 22.00 часа на 01.03.2018 г. до 07.00 ч. на 02.03.2028 г. При прегледа са установили, че от 00:20 ч. записът прекъсва и продължава в 02:14 ч. „когато се вижда Димитров да прибира в джоба си вещ, наподобяваща пистолет. В 02:23 ч. се вижда как медикът се среща с лице от мъжки пол, облечено с яке, черни обувки и черна бурсета през рамо. Двамата се оглеждат и тръгват към двора на къщата на Димитров. След това в 02:26 ч. другото лице излиза пред магазина и оставя рекламна табела пред магазина”, се каза още в постановлението на Апелативен съд. От него става ясно обаче, че собственикът на магазина е изтрил записите и то по молба на д-р Димитров.

„Наличието на посочените по – горе противоречия и неясноти в събраните по делото доказателствени материали изобщо не са били обсъждани и анализирани от окръжния съд, което на практика е липса на мотиви. Тя възпрепятства възможността за проверка на приетото от окръжния съд, че подсъдимият Димитров е действал в условията на неизбежна отбрана, Тя не може да бъде компенсирана от изложените подробни разсъждения и цитираната съдебна практика и теория относно института на неизбежната отбрана. Липсата на мотиви винаги е съществено процесуално нарушение, ограничаващо правото на страните да поставят пред по-горната инстанция въпросът за правилното приложение на закона при фактите, установени по съществото на делото”, казват магистратите от Апелативен съд.

Припомняме, че трупът на Джевизов бе намерен в ранните часове на 2 март 2018 година върху капака на кола зад сгредата на Областна управа в Пловдив, която се намира на метри от къщата на доктора. Припомняме, че Димитров бе задържан за убийството на Жоро Плъха ден по-късно – на 3 март, а арестът бе съпроводен с поредица от граждански протести. Хората настояваха, докторът да бъде освободен, тъй като се е отбранявал. Така повлияни от гражданския натиск или пък съобразно закона на 6 март 2018 г. съдът освобождава от ареста Димитров, като спрямо него е взета мярка за неотклонение „Подписка“.

Според данните изнесени от прокуратурата и заложени в обвинителния акт на 1 март 2018 г. Жоро Плъха решил да извърши кражба. По това време Димитров живее в кооперация до Областна управа, зад която има двор, в който са ситуирани шест гаражни клетки. Той ползвал първата за работилница, като в периода на престъплението доктора бил сам в дома си, понеже правел ремонт.

На 2 март 2018 г., около 1,30 часа през нощта, д-р Димитров минал през една от стаите в жилището си и видял, че лампата в работилницата свети. Помислил, че е забравил да я изключи и решил на сутринта да отиде да я загаси. След известно време забелязал, че лампата не свети и вратата на гаража-работилница била леко открехната. Решил да провери какво се случва, помислил, че е извършена кражба.

Като излизал от жилището си, обвиняемият взел пистолет „Валтер“, модел „PH-9×19“, за който не притежавал разрешително. Оръжието било заредено с патрони, за чието притежание нямал разрешение Насочил се към гаража, за да провери дали е извършена кражба. Там се намирал Жоро Плъха, който бил приготвил различни предмети за изнасяне в найлонови торби.

В хода на досъдебното производство са били събрани доказателства, че преди да произведе изстрел с незаконно притежавания пистолет „Валтер“, доктора е бил нападнат от Джевизов, като нападението се изразявало в хвърляне на нож, с 12-сантиметрово острие, както и на метална рекламна табела. При хвърлянето на ножа докторът е бил порязан в десния крак, а от удара с табелата – имал травматичен оток на дясната ръка. По тези причини е прието, че убийството е извършено при превишаване на пределите на неизбежната отбрана.