Заради изтекла давност спряха дело за грабеж, продължило 24 години

Заради изтекла давност спряха дело за грабеж, продължило 24 години

Дело за грабеж на лични ценности в района Централна гара – София, продължило почти 24 години, е едно от най-продължителните производства, констатирани от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) при разглеждане на 184 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 април – 30 юни 2021 г.

От тях 143 са основателни, като 35 са по наказателни, а 108 – по граждански, търговски и административни дела, съобщават от ИВСС.

За целия си период наказателното производство е останало на досъдебна фаза. То е спирано два пъти за период от общо 22 години и 4 месеца (от 25.09.1998 г. до 23.03.2011 г. и от 23.03.2011 г. до 03.02.2021 г.).

За първи път производството е спряно с постановление от 25.09.1998 г., поради невъзможност пострадалият да бъде разпитан, като е установено, че той е напуснал страната. За целия този период на спирането от близо 12 години и 6 месеца разследващите органи не са предприели действия за установяване на адреса на пострадалия, за да може да бъде призован и разпитан.

Делото е спряно за втори път с постановление от 23.03.2011 г. – поради неразкриване на извършителя на престъплението. Имало е привлечени трима обвиняеми. То обаче не е било прекратено.

На 03.02.2021 г. досъдебното производство е възобновено и наказателното производство, образувано и водено срещу тримата обвиняеми за престъпление е прекратено поради изтекла абсолютна давност.