Затворник осъди Прокуратурата, поиска 20 бона, дадоха му два

Бивш пловдивски затворник се жалва пред съда за незаконно задържане зад решетките след изтичане на определената му присъда.

Той е завел иск към държавното обвинение да му заплати сумата от 20 000 лева, представляваща обезщетение вследствие надвишения му престой в пловдивския затвор, както и да му заплати още сумата от 3 000 лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от непрекратено изпълнение на наказанието.

В исковата молба е посочено, че пловдивският затворник бил осъждан четири пъти, като са описани присъдите и наложените наказания. С групиране на наказанията му било определено общо наказание от 1 година 10 месеца и 15 дни, но след обжалване на съдебния акт, наказанието му било намалено на 1 г. и 6 м. Той излежал в затвора точно 1 г. 8 м. и 9 дни, или с 2 месеца и 9 дни повече от определеното му наказание.

Прокуратурата е оспорила иска. По делото са приети са справки от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за срока на изтърпяване на отделните наказания „лишаване от свобода“ от пловдивския престъпник.

Представени са още справката му за съдимост, както и справка за висящи наказателни производства, водени срещу него, от които се установява, че лицето е осъждано четири пъти, като срещу него в момента няма висящи производства. Приложено е и досието на ищеца, водено в Затвора в Пловдив.

Според магистратите, в конкретния случай е установено безспорно, че изпълнението на наложеното на пловдивчанина наказание „лишаване от свобода“ е с 2 месеца и 9 дни над определения размер, като се приема за доказано, че за лицето са настъпили обичайните негативни последици от изтърпяването на наказанието в повече от наложеното. Наред с това, при преценка размера на обезщетението следва да се вземат предвид и данните за личността на ищеца и съдебното му минало- същият е с криминално минало, осъждан е четири пъти, изтърпявал е наказание „лишаване от свобода“.

Именно поради факта на неколкократните му осъждания, следва да се приеме, че неприятностите и страданията в психологически план, които той е изживял, са с много по- малък интензитет и не са достатъчни, за да обосноват претендирания размер на обезщетението от 20 000 лв. Вместо това, той ще получи 2000 лв.

„Този размер на обезщетението съответства в най- пълна степен на характера и степента на търпените от ищеца болки и страдания, както и на вида и продължителността на упражнената спрямо него процесуална принуда. Определянето на обезщетение в по- висок размер би било неоправдано и би довело до неоснователно обогатяване за ищеца, предвид липсата на негови трайни морални, физически и/ или емоционални увреждания в резултат от изтърпяване на наказанието над определения срок“ се казва в мотивите на съда.

В крайна сметка Районният съд в Пловдив осъди Прокуратурата да заплати на бившия затворник обезщетение в размер на 2000 лв. за превишения престой зад решетките, както и да поеме разноските по делото.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share