Имунитетът спасява Гешев от делото на Баневи срещу него

Имунитетът спасява Гешев от делото на Баневи срещу него

Главният прокурор Иван Гешев, както и заместниците му имат доживотен имунитет за всичко, което кажат в качеството си на прокурори. Така накратко могат да се обобщят мотивите, с които съдия Даниела Христова от Софийския градски градски съд прекратява делото за 60 000 лв. обезщетение, заведено срещу ръководството на държавното обвинение от Николай и Евгения Баневи. Това съобщават от „Сега“.

Семейството заведе дело за морални вреди и срещу Гешев и петимата му заместници заради тяхното писмо до 67 европейски институции, в което наред, че се оплакват от натиск, те се хвалят и с неприключили дела, сред които и това срещу Баневи. Това е арогантно злоупотреба с права и нарушение на презумпцията за невиновност, смятат Баневи.

Според Баневи контекстът, в който са поставени е позорящ. Те сочат изразите „олигарси“ и „считани от обществото за недосегаеми за правоохранителните органи“. Според тях и като ги наричат „отговорни“ за престъпления, това се равнява на виновни, т.е. осъдени с окончателен съдебен акт, какъвто срещу тях няма. И това нарушава презумпцията, че са невинни.

„Подписването на изявления, изходящи от административни ръководители на органи на съдебна власт са служебни действия независимо, че имат писмена форма“, обяснява съдията. И допълва, че подписването на въпросното писмо до европейските институции е било в кръга на професионалната компетентност на Гешев, Десислава Пиронева, Даниела Машева, Красимира Филипова, Пламена Цветанова и Борислав Сарафов. Официалните кореспонденции на тези лица, в това им качество, представляват служебно действие за което Конституцията изрично и императивно ги освобождава от гражданска отговорност, допълва съдът.

„Няма спор в правната теория, че функционалния имунитет е до живот. Отговорността за противоправни действия и противоправни актове на магистрати може тежи само върху държавата“, посочва още съдия Христова и допълва, че претенциите за непозволено увреждане в такива случаи трябва да се отправят към държавата.

Освен че делото им е прекратено, Баневи са и осъдени да платят 14 031 лв. разноски на адвоката на прокурорите – Александър Машев. Той е съпруг на зам.-главната прокурорка Даниела Машева и е оказал на шестимата обвинители безплатна адвокатска помощ, се вижда от съдебното определение. Съдът изчислява дължимото по наредбата за минималните адвокатски хонорари. Тъй като искът е за 60 000 лв., минималният хонорар е 2338.50 лв. Макар и искът да е за солидарно плащане от шестимата на тези 60 000 лв., за всеки от тях е присъден минималният хонорар, т.е. общо 14 031 лв. Това повелява наредбата за адвокатските хонорари, коментираха съдии пред „Сега“.

Има ли отказ от правосъдие?

Адвокат Михаил Екимджиев, който представлява Баневи по казуса, вече е обжалвал прекратяването. Той оспорва определението на СГС и твърди, че е неправилно, защото страда от тежки и неотстраними логически, правни и етични пороци. В жалбата се сочи, че съдия Христова е командирована в градския съд от Окръжния съд във Варна, но по делото няма данни как е определена като съдия по делото на Баневи.

Според жалбата решаващите изводи на СГС не са базирани на правни норми, нито на съдебна практика, а мотивите на съдията са лаконични и декларативни. Защитата на Баневи твърди още, че определението на градския съд е отказ от правосъдие. Защото към наказателноправната неотговорност и недосегаемост на главния прокурор, установена и от Европейския съд по правата на човека през 2009 г. по делото „Колеви срещу България“, съдът е добавил и освобождаване от гражданска отговорност за вреди. „Чрез този конституционен погром главният прокурор на Република България, която, според чл. 4 от Конституцията е правова държава, е приравнен на монарх от Ранното средновековие от перспективата на юридическата му неприкосновеност и неотговорност за престъпления и за непозволено увреждане“, се казва в жалбата.