Инвалид осъди банка за смяна на правилата и причинени болки и страдания

Инвалид осъди банка за смяна на правилата и причинени болки и страдания

Пловдивчанин вкара в съда „Юробанк България“ /Пощенска банка/ и успя да получи обезщетение от 1100 лева за причинени болки и страдания.

Човекът е с множество заболявания, прекарана операция на сърцето и с ТЕЛК-ово решение за присъдена трайна неработоспособност. На младини обаче се занимавал с финанси и преди пенсионирането си дори работел като главен счетоводител на големи предприятия. Когато го сполетели здравословните беди, той надлежно извадил пълномощно на сина си, с което той да го представлява пред банки и други институции и така да си спести трудното придвижване и болките. Документът давал право на сина му да извършва всякакви операции с парите от сметката му – и да тегли, и да внася.

През октомври 2018 година възрастният човек решил да развали депозита си от 3462 лева, за да закупи медикаменти за себе си и да подпомогне финансово родителите си. Пълномощникът му обаче бил върнат от банковите служители с аргумента, че титулярят на сметката трябва да се яви лично на гише, независимо от документа, който му дава права да тегли. Синът направил повторен опит, но резултатът бил същият. Трудноподвижният мъж се видял принуден да извърви пътя до банката.

За здрав човек това е не повече от десетина минути ходене, но на него му отнело тройно повече. Почувствал се уморен, изтощен и унижен, че трябва да „удовлетворява чиновнически прищевки”, пише в документацията по делото, гледано от Районен съд -Пловдив. Депозитът бил развален и човекът си взел парите, но трябвало да плати и такса от 17 лева за това, че не е уведомил предварително банката, че ще тегли пари. Таксата се слага за теглене на суми над 3000 лева без предизвестие поне ден по-рано и фигурира официално в Тарифата на банката.

Големият проблем обаче се оказало пълномощното. Банката отказала да го признае, позовавайки се на Общите си условия, които са променяни и допълвани няколко пъти от 2012 година, когато клиентът и банката са сключили договора за депозит. В едно от допълненията е указано, че „Юробанк“ приема пълномощни, заверени от нотариуси само след месец май 2016 година. Точно тази разпоредба е създадена с цел предотвратяване на зачестили измами и злоупотреби с пълномощни и с цел защита на интересите на вложителите, посочват от банката.

Пълномощните, нотариално заверени след месец май 2016 г., са достъпни за справка от банките чрез единната информационна система „Единство 2″ на Нотариалната камара. Там се визуализира следната информация: данни за упълномощител и пълномощник и частта от съдържанието на пълномощното, която засяга действия пред банкови институции. Такава проверка не е възможна за документи, издадени преди 2016 г., и затова служителите не ги признават. Пълномощното на пловдивчанина било именно такова.

Човекът, завел делото, твърди обаче, че не е бил уведомен за измененията в Общите условия, с които са въведени посочените изисквания за пълномощни, ето защо не ги е спазил. Той настоява, че към момента на сключването на договора за откриване на депозитна сметка правилата в Общите условия са били други и той се е съобразил с тях.

За претърпените неимуществени вреди – болки и страдания, Районният съд присъжда обезщетение на инвалидизирания мъж от 1100 лева. Плюс това банката трябва да плати и адвокатския хонорар, защитавал правата на пловдивчанина. Клиентът пък дължи на „Юробанк“ 25 лева, разноски на основание чл.78, ал.3 от ГПК.