Инструктираха лекарите кого да пишат починал от коронавирус – само от куршум не става

Инструкция за това, как да се отчитат смъртните случаи от “идентифициран и неидентифициран COVID-19” са получили директорите на болници в страната чрез Регионалните здравни инспекции (РЗИ), пише „Труд“. Документът е изготвен върху указанията на Световната здравна организация и Международната класификация на болестите.

“Смъртта, дължаща се на COVID-19, за целите на проследяване се дефинира като смърт, настъпила в резултат на заболяване с такава клинична проява при вероятен или потвърден случай на COVID-19, освен в случаите, когато има ясна алтернативна причина за смърт, която не може да се свърже с COVID заболяване (напр. травма), пише в документа. Лекари коментираха, че от тази препоръка следва, че само загиналите от изстрел не могат да влязат в графата жертви на коронавируса.

“Ако смъртта е настъпила вследствие на потвърдена COVID-19 инфекция, извършването на аутопсия не е наложително и не е належаща процедура за издаване на смъртен акт. Това е записано като заключение в Ръководството за безопасност в структурите по обща и клинична патология във връзка с пандемията от COVID-19. Документът е консенсусна разработка на Българското дружество по патология и Експертният съвет по Обща и Клинична патология към МЗ.

И още: “При необходимост, аутопсия на починали в болнично заведение може да се осъществи в същото, ако разполага с оборудвана зала за аутопсии на инфекциозни случаи и с опитен екип от лекар – патолог, санитар, обучени да работят с опасни инфекции”.

В документа се казва: “COVID-19 представлява вирусна инфекция от висок риск- категория 3 (ВР3). Хирургичните маски не осигуряват 100% защита. FFP3 маските са препоръчителни (95%). Само специални костюми, покриващи цялото тяло, които включват пречистващ въздуха респиратор с филтри с висока ефикасност осигуряват 100% защита”. Смърт от COVID-19 не може да бъде приписана на други болести като рак, например и трябва да се отчита независимо от предварително съществуващи здравословни състояния, за които се предполага, че са предизвикали тежко протичане на COVID-19. Това пише в международните указания от Световната здравна организация (СЗО) за класифициране на леталните случаи от коронавирус.

Смърт от COVID-19 се дефинира с цел научни наблюдения като смърт в резултат на съвместими заболявания. Не бива да има и времеви период между болестта и смъртта, през който пациентът да е бил напълно възстановен от COVID-19. Случай с инфаркт на миокарда и COVID-19 обаче се отчита като спиране на сърцето в резултат на инфаркт и не се регистрира като смърт от инфекцията.