Искат отнемане на бандитско имане за близо 4 млрд. лева

Искат отнемане на бандитско имане за близо 4 млрд. лева

730 са образуваните по искане на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) граждански дела за отнемане на незаконно придобито имущество към 15 март 2021 г.

Те са на обща стойност близо 4 млрд. лева. Точната цифра на имотите и авоарите, които Комисия „Антикорупция“ иска да бъдат конфискувани в полза на държавата, е 3 805 201 381 лева. Това стана ясно от справка, предоставена на „Монитор“.

Средно между 3 и 5 години отнема стигането до окончателно решение по делата, сочи опитът на комисията. Толкова е оптималният срок за преминаване на едно дело на три инстанции, посочиха оттам, като допълниха: „При дела с фактическа и правна сложност този срок може да бъде значително по-дълъг. От започване на гражданското дело за отнемане на незаконно придобито имущество до постановяване на положително за комисията решение и влизането му в сила комисията е изправена пред същите трудности, с които се сблъскват и останалите ищци по граждански дела. Съдебното производство се развива на три инстанции, като в исковия процес страните са равнопоставени“.

Внесените от комисията искове само през 2020 г. са 255 и са в цялата страна. Те са за конфискуване на бандитско имане за 822 171 994,40 лв. Отделно са били уважени нейни искове за отнемане на 40 недвижими имота на обща стойност 2 106 504 лева, а също 547 коли и други моторни превозни средства на стойност 1 232 456 лв. Отнети са и парични суми в размер на 8 554 788 лева.

Едно от големите дела, спечелени миналата година от комисията е срещу наследниците на Йордан Цонков-Джиджи. В полза на държавата са отнети четири апартамента в София и идеални части от различни поземлени имоти.

Спрямо предходната 2019 г. пък уважените искове и съответно конфискуваното в полза на държавата е осезаемо повече, що се отнася до стойността на отнетото недвижимо имущество.

Равносметката за 2019 г. е постигнато отнемане на 35 недвижими имота на обща стойност 895 930 лева. Четворно по-малко като брой, но пък на същата себестойност са били и отнетите коли – 119 моторни превозни средства на стойност 1 175 324 лв. Конфискуваните през 2019 г. парични суми са били в размер на 5 516 068 лв.

За влезлите в сила съдебни решения КПКОНПИ уведомява Междуведомствения съвет, който управлява отнетото имущество. В него няма представител на КПКОНПИ. Съветът предлага на Министерския съвет да предостави някои имоти на бюджетни организации и общини за изпълнение на техните функции. Също така може да вземе решение за продажба на отнетото имущество чрез Националната агенция за приходите.