Италиански и германски боклук сее зарази и болести в Старозагорско

Скандал с мириз на милилиони – хиляди тонове боклук от Италия и Германия носи риск от хепатит в старозагорското с. Калитиново! Читател на Lupa.bg алармирал, че на километър и половина от селото вече е заринато от бали с пластмаса, които тепърва ще влязат във вторична употреба при производството на изделия от бетон като павета и бордюри.

„От няколко месеца камиони с чужди регистрации докарват тонове пластмасови боклуци, стегнати в бали. Теренът, на който се стоварват, е 64 декара и е частен. Софийска фирма го купи от бившия Химкомбинат в Стара Загора. Тук ще се изгради бетонов център за производство на павета и бордюри. Именно в бетона за паветата ще се поставя смляната на ситно пластмаса. Бункерът на основния цех дори вече е готов”, разкри нашият читател. Общото количество, което ще се преработва тук, е рекордните 180 000 тона на година!

Бизнесът с отпадъците на Европа обаче носи сериозен риск за дравето на хората в региона, защото съществува опасност от бум на хепатит и други вирусни заболявания поради неясния произход на пластмасата, която ще се преработва край Калитиново.

Наш репортер се свърза с кмета на Калитиново Иван Костадинов, който потвърди, че на площадката има сериозно количество боклук от Италия и Германия.

„Община Стара Загора не е издавала разрешение за складирането и преработката на отпадъците. Документът идва от Регионалната инспекция по околната среда и водите – РИОСВ. При мен в кметството има само уведомление, защото такъв е режимът”, призна управникът на Калитиново.

Историята на скандала започва на 28 юни 2018 г., когато в Община Стара Загора на основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е внесена информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка с инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни отпадъци чрез използването им като строителни материали, както и като съставки в строителни материали и изделия“ в поземлен имот с идентификатор 35420.12.31 в землището на с. Калитиново, община Стара Загора с възложител „АТЗ Проджект“ ЕООД, гр. София.

10 дни по-рано – на 18.06.2018 г., РИОСВ Стара Загора издава разрешение на „АТЗ Проджект“ ЕООД да извършва дейности по третиране на отпадъци, но само за 24 000 тона пластмаса, като произходът й е от физически и юридически лица.

На 23.12.2019 г. РИОСВ – Стара Загора проверява площадката. При обхода й и при проверка на представените документи са констатирали, че на площадката се съхраняват разрешени съгласно регистрационния документ отпадъци от пластмаса и каучук в бали, опаковани с метална тел; полиетиленови бали и в биг-бег чували с произход България и Италия. Няма, обаче констатирани нарушения на екологичното законодателство.

Управител на ,,АТЗ проджект” ЕООД е Светлин Убчев. Той е свързан косвено с енергийния бос Христо Ковачки. Убчев е бивш съдружник на управителя на ,,Гранд Енерджи” Александър Спасов. През февруари миналата година ,,Гранд Енерджи“ ЕООД пое изцяло правата и задълженията по концесионния договор за добив на въглища от участък „Бобов дол“ на находище „Бобовдолски въглищен басейн“.

Според Търговския регистър едноличен собственик на новия концесионер е Александър Спасов. До лятото на 2018 г. обаче съдружници във фирмата с капитал от 5 хил. лв. с равни дялове са били Светлин Убчев и Валентин Терзийски, бивш шеф на „Топлофикация-Плевен“.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share