Клати се стола на новия благоевградски кмет, натопил го предишният

Клати се стола на новия благоевградски кмет, натопил го предишният

Столът на новоизбрания кмет на Благоевград Румен Томов се разклати. Общинската избирателна комисия ще проведе извънредно заседание във връзка с нарушение, извършено от градоначалника, поради което е поискано предсрочното му освобождаване. Това съобщиха от ОИК.

Сигналът е подаден от бившия кмет на областния град Атанас Камбитов. В него се твърди, че към момента Томов е вписан като едноличен търговец в Търговския регистър, а това е нарушение на императивната разпоредба на чл. 41, ал. 1 от Закона за местната администация и е основание за предсрочно прекратяване на правомощията му като кмет.

„Обстоятелствата, че г-н Томов е сключил сделка за продажба на Търговското си предприятие и е прехвърлил същото в полза на сина си на 27.11.2019 година не санира извършеното нарушение, тъй като ЕТ „Румен Томов – АЛМА-ЕМ‘ не е заличен от Търговския регистър и към момента продължава да бъде вписан и като търговец по смисъла на ТЗ. Правоприемникът на г-н Томов е регистриран като отделен ЕТ, с нов ЕИК, а Кмета на община Благоевград не е поискал от ТР заличаването му като търговец в законоустановения срок до 04.12.2019 г.

В горния смисъл е трайната съдебна практика , дадена в Решение №13689 от 15.10.2019 г. по адм. д. № 8387/2019 г. на Върховния административен съд и др.

Моля да извършите необходимата проверка и с оглед правомощията си да постановите решение, с което да прекратите предсрочно правомощията на кмета на Община Благоевград, със законните последици от това“, пише в сигнала си Камбитов.

Последва и реакция на неговия наследник на поста. „В деня, в който обявих на пресконференция, че в Благоевград ще бъдат открити близо 1 000 работни места, започнаха атаки от г-н Камбитов! Предприел съм всички предвидени от Закона за местното самоуправление и местната администрация действия, във връзка със заеманата от мен висша публична длъжност, в законоустановените срокове, както и декларация за имущество и интереси пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – в едномесечен срок от встъпването ми в длъжност“, написа във Фейсбук новият кмет на областния център на Пиринско.