Коя е фирмата, погната за незаконен добив на пясък от Чая и Марица

Коя е фирмата, погната за незаконен добив на пясък от Чая и Марица

Фирмата „Билд Инерт“ ЕООД, чиято дейност се разследва от прокуратурата, е преминала през ръцете на няколко собственици и управители, повечето свързани с Иван Тобиев. Дружеството е създадено с 10 лева капитал през лятото на 2017 година. В нача​лото носи името „Принт Технол​оджи 13“ ЕООД.

Собственик на капитал​а е Виолета Тодорова Москова. Дамата ​е дългогодишен управител на фирмите „Арена Ойл“, „Арена Стайл“ и „Би Джи Ойл“, свързани с Тобиев. В „Арена Стайл“ пък Москова е продала дяловете на съпругата на бизнесмена Севдалина Хаджиева-Тобиева, като е била и съдружник с нея.

През юл​и 2018 година идва първата смяна на собствеността на фирмата. Тогава Моск​ова продава дяловете си на друго лице, свързано чрез няколко фирми с Иван Тобиев – Елена Стоянова Даданска. По нейно време, през 2019 година, фирмата започва да развива реална дейност, след като предишните две години не работи. Дружеството регистрира оборот от 560 хил. лева и наема първите си трима служители.

Последният собственик и управите​л е Светлин Ешлеков, който купува фирмата през декември 2019 година. През март тази година той сменя името на дружеството от „Принт Технолоджи 13“ на „Билд Инерт“. Регис​трацията и адресът на управление отиват на адрес София, ЖК „Младост 1“, бл. 69, вх. 2, ап. 40, макар Ешлеков да е от Асеновград.