Куриоз: Дело за реституция продължи… 26 години!

620 200 лева са изплатени през 2019 г. като обезщетения за бавно правосъдие, показва сметката от четирите тримесечни доклади на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), съобщава вестник “Сега”.

Сумата е платена по 265 споразумения, подписани от министъра на правосъдието с пострадалите от протакането на делата. Това прави средно по 2340 лв. на жалбоподател. Максималното обезщетение по закон по тази административна процедура е 10 хил. лв.

В последния доклад на ИВСС, който обхваща последните 3 месеца на 2019 г., се разказват поредните фрапиращи случаи на производства, продължили по 20 и повече години.

Този път антирекордът е поставен от дело за реституция в София, проточило се 25 години, 11 месеца и 3 дни. През това време част от страните по процеса са починали. При търсенето на наследниците на един от тях със съдебна поръчка до Великобритания например, документите са предадени на куриер 4 години след разпореждането на съда.

В Стара Загора друго дело по Закона за собствеността е продължило 20 години, 9 месеца и 21 дни, става ясно от доклада на инспектората.

При наказателните дела първенството по протакане се държи от производство с обща продължителност 14 години, 1 месец и 8 дни. Става дума за дело за длъжностно присвояване и фалшифициране на документи. Обезщетението за протакането е потърсено от подсъдимия. Разследването започва през 2004 г. Когато през 2018 г. е четена оправдателната присъда за длъжностно присвояване, обвинението за фалшифицирането на документи е прекратено по давност.

Разследването е продължило близо 7 години. То не е водено „срочно, ритмично и добре организирано“, а прокурорът На следващо място, прокурорът „не е упражнил вменената му от закона функция на ръководство и постоянен надзор“, пише в доклада. След това протакането се пренася и в съдебната фаза.

В доклада се разказва и за дело за престъпление по служба на близо 14 години.

От административната процедура за обезщетение за бавно правосъдие могат да се възползват страни по приключени граждански, административни и наказателни дела, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства. Заявленията се разглеждат от ИВСС, а след това споразуменията за изплащане на обезщетения се подписват от министъра на правосъдието.

По закон главният инспектор на всеки три месеца изпраща на Висшия съдебен съвет данни за установените нарушения, а министърът на правосъдието – за изплатените обезщетения. Законът повелява още през половин година съветът да анализира причините за нарушенията и да приема мерки за тяхното отстраняване.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share