Не могат да ги пипнат! Братя Галеви „продали“ имотите си в Ресилово на офшорка

Не могат да ги пипнат! Братя Галеви „продали“ имотите си в Ресилово на офшорка

Пред сериозно предизвикателство бе изправен окръжният съд в Кюстендил по делото за конфискуване на имуществото на Пламен Галев и Ангел Христов – Братя Галеви, и след 8 г. успя да го приключи с решение. То е за отнемане в полза на държавата на имоти и пари в размер на 2 474 582 лв. Решението е на първа инстанция и ще се обжалва пред Софийския апелативен съд.

Искът на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), внесен в съда през 2012-а, е срещу съпрузите Пламен и Емилия Галеви, както и Ангел и Радмила Христови, както и срещу офшорките от Сейшелските острови “Ем Пи Ви Трейдинг лимитид” и “Пи Ей Джи Норд Адамс лимитид” чрез българските им клонове, на които двамата са представители, и офшорката от Британските Вирджински острови “Макса лимитид”.

Искането е за отнемане на имущество на обща стойност 4 250 189 лв., в което са включени имение в дупнишкото сeло Ресилово, дялове в български фирми, луксозни коли, оръжия и пари.

Състав под председателството на съдия Татяна Костадинова уважи по-голямата част от исканията за конфискуване на имуществото на Братя Галеви. Оказа се обаче, че на свое име те имат само дялове в български фирми и малко пари в банковите сметки.

Сериозните имоти в Ресилово, ползвани от семействата им, както и скъпите коли са собственост на офшорките. Заради това съдът трябваше да установи пряката връзка на двамата с офшорките.

Преди това експертиза на доходите и разходите на семействата им от 13 август 1987 до 13 август 2012 г. показва, че приходите са много по-малко от разходите.

Общият размер на разходите на семейство Галеви за 15 г. е 8 236 910 лв. при доходи 1 035 292 лв., като разликата между тях е 10 138 минимални работни заплати, каквато е методиката на изчисляване.

Семейството на Ангел Христов е направило разходи за 8 083 174 лв. при доходи 1 070 803 лв., като разликата е 4839 минимални заплати.

Отрицателната разлика налага извода, че двамата са притежавали достатъчно средства за придобиване на недвижими имоти, коли, дялове в търговски дружества и влогове.

При липса на законен източник на средствата за придобиване на това имущество съдът е приел, че има косвена връзка между престъпната дейност на Братя Галеви и придобитото от тях имущество.

Доходите са били прикривани с разпоредителни сделки на дружества, регистрирани в офшорни зони. Съдът е отнел в полза на държавата имотите с построените в тях сгради в Ресилово. Намира, че сделките, по силата на които са построени сградите, както и сделката по прехвърляне на собствеността са симулативни.

Строителството на имението започва през 1998 г., когато двамата изкупуват 10-ина съседни имота, обединени след това в един с площ 10,6 дка, както и още няколко, обединени в площ 4,4 дка.

Първите разрешителни за строеж на 2 триетажни жилищни сгради, свързваща сграда, покрит басейн, тенис кортове, фитнес и др. са издадени от 1998 до 2001 г. от община Сапарева баня на името на Галев и Христов.

Малко по-късно с няколко нотариални акта двамата собственици на земите учредяват право на строеж на кипърската офшорка “Пи Ей Джи Норд Адамс лимитид”. Тя е регистрирана през юни 2000 г. В нея участват “Дадлау номинийз лимитид” с 450 акции с чуждестранен бенефициер Ангел Христов, “Дадлау секретариал лимитид” с 450 акции с чуждестранен бенефициер Пламен Галев и “Дадлау секретариал лимитид” със 100 акции с чуждестранен бенефициер М. Н. И.

Следват няколко прехвърляния на акции. Дружеството регистрира и клон в България, а Братя Галеви стават негови представители.

Компанията превежда пари по банковите сметки на клона у нас за оперативната му издръжка, за командировки на управителите и техните семейства в страната и чужбина, за телефонните им разговори до 3000 лв. за всеки от тях. Взето е решение управителите на клона да използват сградите, собственост на компанията, както намерят за добре.

Месец по-късно дружеството е преместило регистрацията си в Република Сейшели.

На 31 март 2004 г. “Пи Ей Джи Норд Адамс лимитид” продава имота в Ресилово на друга офшорка – “Макса лимитид” от Британските Вирджински острови, на която представител е счетоводителката на Галеви Христина А.

Галев и Христов са упълномощени да извършат покупко-продажбата, а цената е $ 31 хил., от които са платени 10 хил. След това двамата сключват договор с новия собственик за наем и плащат по 300 лв. месечно.

Друга офшорка, замесена в делото, е “Ем Ви Пи трейдинг лимитид”, регистрирана през март 2001 г. в Кипър с клон в България, управляван от Братя Галеви. През 2005 г. мести регистрацията в Република Сейшели. Тази фирма е собственик на 9 автомобила – “Мерцедес” и “Ауди”, с обща цена 2,174 млн. лв.

Съдът е установил, че българският клон на “Ем Пи Ви трейдинг лимитид” е отчитал трайно загуба от дейността си и не би могло да се докаже наличност на пари за купуването на такива коли.

За тази офшорка обаче не са намерени доказателства да е собственост на Галеви и колите не се конфискуват.

По реда на регламент 1206/2001 г. на ЕС за сътрудничество между съдилищата са направени разпити на свидетели от Кипър. Разпитана е Х. Д., която е била директор на “Пи Ей Джи Норд Адамс лимитид”. Обяснила е, че докато е била директор, дружеството не е развивало дейност в Кипър, разпознава имената на Галев и Христов и казва, че са били собственици и директори на дружеството.

Те пък са назначили Б. Х. за представител в Кипър. Подписала е протокол на Съвета на директорите през 2004 г. за продажба на недвижим имот заедно с мебелите и оборудването на “Mакса лимитид”.

Не знаела обаче как и дали са финансирани покупките на недвижими имоти с лично имущество в България, или дали са прехвърляни парични средства от “Пи Ей Джи Норд Адамс лимитид” с цел покупка на каквото и да е имущество.

Друга свидетелка – М. Д., директор на “Пи Ей Джи Норд Адамс лимитид”, както и на “Ем Пи Ви трейдинг лимидит”, разпознава имената на Братя Галеви, за които знае, че са били собственици и директори на първото дружество. Двамата са издали пълномощно за назначаване на техния представител Б. Г.

Твърди, че не са известни сделки за покупка на коли, не е давала права, нито съгласие за такива сделки, както и не е известно “Ем Пи Ви трейдинг лимитид” да е изпращало пари за закупуване на автомобили.

Друг директор на двете офшорки – Д. Д., заявява, че разпознава имената на Галев и Христов като собственици и директори на “Пи Ей Джи Норд Адамс лимитид”. Не знае как са финансирани покупките на имоти в България, както и не му е известно каквито и да са сделки за покупка на автомобили.

Свидетелят А. С., директор на “Mакса лимитид”, казва, че акциите на дружеството са били издадени на преносител. Разпознава името на Христина А., която е била правоимаща на акциите на дружеството.

Не е преговарял, нито е знаел, че е имало преговори за покупката на имота в Ресилово, изпълнявал е указанията от адвоката на правоимащите на акциите Б. Г.

Управител на “Макса лимитид” – М. Д. Д., в показанията си казва, че не разполага с информация за имената на акционерите, не познава Галев и Христов.

След като е събрал хиляди страници доказателства, съдът е категоричен, че прехвърлянето на недвижимите имоти цели прикриване на незаконния произход на пари. Семействата на Галев и Христов са обитавали и стопанисвали имението, оценено по пазарна стойност на 1 487 502 лв., движили са всичко около строителството и са целели да прикрият, че притежават сградите.

Според магистратите сделките с отстъпено право на строеж и прехвърляне след това на собствеността на втора офшорка са абсолютно симулативни.

Тези имоти винаги са били собственост на Братя Галеви и следва да бъдат отнети в полза на държавата, а всички сделки по прехвърляне на правото на строеж са обявени за недействителни.

Съдът не успя да отнеме суми, които през проверявания период са преминавали през банковите сметки на двамата, защото те са били изтеглени към момента на внасяне на искането от КОНПИ и са останали само общо около 2000 лв. През сметките на Пламен Галев са преминали в различна валута около 424 002 лв., а на Христов – 240 932 лв.

Оръжията, които притежавали, били продадени към момента на внасяне на иска в съда. Те са имали по 14 оръжия, но съдът постанови да се отнеме тяхната левова равностойност – 27 хил. лв.

В полза на държавата се отнемат и дяловете на двамата в около 12 фирми на обща стойност към 42 хил. лв.

Галев и Христов ще трябва да платят и 30 771 лв. на КОНПИ за деловодни разноски, 5721 лв. на съда за разноски по делото, както и държавна такса 98 983 лв.

Пълномощникът на офшорката “Макса лимитид”, която в крайна сметка е последният собственик на имението, твърди, че няма доказателства, че при сделката през 2004 г. фирмата да е купила имущество с незаконен произход или от престъпна дейност, нито е знаела или предполагала.

Сделката не била с цел прикриване на незаконния произход, нямало и връзка между пълномощника и собственика на “Макса лимитид” с Галев и Христов.

Братя Галеви бяха осъдени окончателно през май 2012 г. на по 5 г. затвор за участие в организирана престъпна група за рекет и изнудване. След като излезе окончателното решение на ВКС, се оказа, че са напуснали страната и са обявени за издирване чрез Интерпол.