Ново! Ако пиян или дрогиран кара колата ти, плащаш 3500 лева!

Ново! Ако пиян или дрогиран кара колата ти, плащаш 3500 лева!

Народното събрание прие на първо четене четири законопроекта за промени в Закона за движение по пътищата. Три са внесени от ПП-ДБ, и един – от ГЕРБ-СДС.

Законопроектът, внесен от ГЕРБ-СДС, предвижда органите на МВР да спират превозните средства и да проверяват документите за самоличност и книжките както на водача, така и на пътниците и ако имат невръчени електронни фишове за нарушения да им ги дават.

Също така 70% от постъпилите средства от глоби и нарушения, установени с автоматизирани технически средства и системи, собственост на общините, да се предоставят по бюджета на съответната община. Законопроектът, внесен от Божидар Божанов от ПП-ДБ и група народни предвижда премахване на всички стикери от предното стъкло на автомобила и замяната им с автоматизирани справки в централизирани регистри, отпадането на контролния талон към свидетелството за управление и възможността за заплащане на глоби онлайн, без преди това да се налага те да бъдат връчени присъствено.

Проектът, внесен от Настимир Ананиев от ПП-ДБ и група народни представители, предлага да се създадат допълнителни регулации за новите водачи, както и да се наложат възпиращи мерки за нарушителите. Предлагат за човек, който управлява МПС без свидетелство за управление, както и собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предостави управлението на автомобила на неправоспособен водач или на водач след употреба на алкохол или наркотици, да се санкционира с глобата от 1500 до 2000 лв., а при повторно нарушение да бъде от 2500 до 3500 лева.

Предлага се на новите водачи в срок от 12 месеца от придобиването на книжка да управляват моторни превозни средства с максимална мощност над 90 kW. Забранява се да шофират в часовете от 22:00 до 6:00 часа, както и да управлява моторни превозни средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,1 на хиляда или след употреба на наркотични вещества.

Проектът, внесен от Димитър Найденов от ПП-ДБ предлага наказанието за водач, който нарушава правилата за преминаване през железопътен прелез, да е лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 12 месеца и глоба 3000 лв., като при повторно нарушение наказанието да е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от три години и глоба 5000 лева. Депутатите се разбраха преди второто гласуване всички тестове да бъдат внимателно обсъдени и прецизирани.