Окончателно: 17 г. затвор за Черната вдовица, убила бившия си, теглила му пенсията

Окончателно: 17 г. затвор за Черната вдовица, убила бившия си, теглила му пенсията

Върховният касационен съд потвърди наказанието от 17 г. затвор за Веселина Гинева за убийството през 2014 г. на бившия ú съпруг в бургаския ж.к. „Лазур“ и тегленето на пенсията му докато е бил заключен в дома й, съобщиха от ВКС.

Решението на тричленен състав на ВКС е от 2.04.2021 г. и не подлежи на обжалване. Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното от съда наказание.

Веселина Гинева е призната за виновна, че от май 2013 г. до 1.08.2014 г. в Бургас, в дома си в ж.к. „Лазур“, при условията на продължавано престъпление, противозаконно лишила от свобода бившия си съпруг Димитър М., като го държала заключен в една от стаите, поради което съдът налага на Веселина Гинева наказание затвор от 6 г. Тя е призната за виновна и че същия период с користна цел и по особено мъчителен начин предумишлено умъртвила Димитър М., който бил в в безпомощно състояние, като системно не му давала достатъчно количество храна, вода и лекарства, лишила го от квалифицирана медицинска помощ и грижи в болнични условия, вследствие на което на 1.08.2014 г. той починал. За това тя получава затвор за 17 г.. Призната е за виновна и че за периода от 1.09.2014 г. до 31.08.2016 г., при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение на банкови служители в банката, където била превеждана пенсията на Димитър М., че той е жив и има право да продължи да извършва тегления от сметката, като с това причинила имотна вреда на НОИ в общ размер на 21 140 лв., поради което ú е наложено наказание затвор от 3 г. и 6 м.

Съдът налага на Веселина Гинева най-тежкото от определените наказания, а именно „лишаване от свобода“ за 17 г.

Установено е, че след настаняването на пострадалия в дома на Веселина Гинева, тя е предприела действия по лишаването му от възможност за свободно придвижване, изразило се в заключването му в една от стаите на жилището и заключване на входната врата на апартамента. Мъжът молел да бъде извикан ключар, за да го освободи, сигнализирал е на своите съседи, че се нуждае от помощ, а когато полицаи посетили жилището, той е споделил с тях, че жената не му дава достатъчно храна и вода, че му е нанесла побой, че не се грижи пълноценно за него.

По експертен път е изяснено, че съществувалите при Димитър М. заболявания не са могли да доведат до летален изход. Към месец май 2013 г. (непосредствено преди настаняването му при подсъдимата) общото му здравословно състояние е било задоволително. За близо една година по-късно, към 10.03.2014 г., той вече е бил в лошо общо здравословно състояние. Към този момент е бил с тежка степен на измършавяване, телесното му тегло е било редуцирано с 50%. Вещите лица са посочили, че причините за това са хронично недохранване и обезводняване в продължение на месеци, като в периода след 10.03.2014 г. до деня на смъртта му на 01.08.2014 г. влошаването на здравословното му състояние е прогресирало до състояние на „кахексия“, предопределила леталния изход.

Тричленният състав на ВКС намира обаче, че деянието не може да бъде квалифицирано като „убийство с користна цел“, тъй като основанието за получаване на имуществената облага (пенсията на Димитър М.) не е настъпило в резултат на смъртта, а е съществувало преди това, когато пострадалият е бил жив и е разполагал с правото да упълномощи Веселина Гинева да го представлява пред банката.