Осъдиха НАП да върне на Община Чипровци 111 000 лева от европроект

Осъдиха НАП да върне на Община Чипровци 111 000 лева от европроект

Окръжен съд-Монтана осъди НАП да плати на Община Чипровци 111 024 лева – сума, платена без основание за задължения на фирма, участвала в изпълнение на европейски проект в Чипровци.

Делото е образувано по иск от Община Чипровци против НАП за сумата от 135 617 лева, от които 90 426.79 лева главница и 45 190.21 лева лихва – част от средствата за изпълнение на проект „Реконструкция и модернизация на спортен комплекс – стадион, съблекалня и басейн“, финансиран по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“. Общата стойност на договора е 4 734 876.62 лева със срок на изпълнение 01.02.2014 г. и изпълнител ДЗЗД “С. Б.“, съдружници в което са „В. 98“ АД – София и „А.“ ООД – София.

След приключване на строителството Общината е започнала плащане на сумите по договора, но през март 2016 г. от ТД на НАП – София е постъпило съобщение за запор върху вземането на фирма „А.“ ООД заради задължения към фиска. Същия месец общината е превела на НАП запорираната сума от 90 426.79 лева. След превода в община Чипровци е пристигнала покана от Българска банка за развитие /ББР/ АД общината да й заплати всички дължими суми по Договора за строителство на спортния комплекс, тъй като вземанията на изпълнителя ДЗЗД “С. Б.“ са прехвърлени на ББР.

Общината веднага е уведомила НАП за предявените претенции от банката и отправила покана за възстановяване на сумата по сметката си, но средствата не са били възстановени. Тъй като Община Чипровци не е превела на ББР дължимата сума, банката е завела дело и през май 2020 г. ОС – Монтана е осъдил общината да плати на ББР 90 426.79 лева – дължимо плащане по Договора за строителство на спортния комплекс.

Община Чипровци е изплатила на ББР АД сумата и подала иск срещу НАП. След като се запозна с всички доказателства по делото съдът прие, че Община Чипровци е платила на НАП 90 426.79 лева без основание. НАП е запорирала и получила едно несъществуващо вземане на фирма „А.“ ООД, тъй като към момента на запора – 21.03.2016 г., кредитор на Община Чипровци по договора за строителство е била ББР АД с договор за цесия, сключен на 22.10.2015 г. А според Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ всеки, който е получил нещо без основание, е длъжен да го върне. Затова ОС – Монтана осъди НАП да плати на Община Чипровци 111 024 лева – 90 426.79 лева главница и 20 597.21лева лихва, както и направените разноски в делото в размер на 7961.45лева.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд-София в двуседмичен срок.