Отрязаха мераците на Петко Стрелеца за 1 млн. лeва

Отрязаха мераците на Петко Стрелеца за 1 млн. лeва

Великотърновският окръжен съд попари бляновете на Петко Стрелеца от Лясковец да стане Петко Милионера. Съдът отхвърли като неоснователни и недоказани, предявените от осъдения доживот мъж искове против Прокуратурата , ВСС и държавата, представлявана от Министерство на финансите, съобщиха от съдебната палата.

Производство бе образувано по искова молба от Петков, с която се претендира обезщетение за неимуществени вреди срещу съответните институции за солидарното заплащане на 1 000 000 лв, ведно с мораторната лихва за забавяне в размер на 964 860 лв. Съдът намира предявените от ищеца искове за допустими, но по същество – за неоснователни и недоказани.

В исковата си молба ищецът твърди, че е станал жертва на незаконни действия на прокуратурата и подчинената й полиция, че е бил преследван като най-големия престъпник и терорист, че се е чувствал заплашен, че ще го вкарат насилствено и престъпно в лудницата, че е бил принуден да стои постоянно вкъщи през целия процесен период от почти 4 години преди датата 14.03.2014 г., т.е. му е бил наложен незаконен домашен арест.

В мотивите си съдът посочва, че посещенията от страна на служителите на МВР на адреса на ищеца, връчването на призовки и извършването на разпити на Петко С. П. са били извършени съобразно и в изпълнение на техните служебни задължения и във връзка с депозираните многобройни жалби и сигнали както от страна на ищеца и неговата майка, така и от страна на техните съседи срещу тях. Извършените посещения от служители на МВР в дома на Петко са били инициирани в голямата си част от самия него, като служителите са действали законосъобразно и в съответствие със задълженията, вменени на органите на реда.

В исковата си молба Петков излага твърдения за вреди, причинени от „подчинената на прокуратурата полиция“. Съгласно чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР държавните служители – полицейски органи и органи на пожарна безопасност и защита на населението са служители на МВР и Прокуратурата на Р България не се явява работодател или възложител на работата на служителите на МВР. Това изключва отговорността й за непозволено увреждане, причинено от действия на полицаи, дори и да бяха установени неправомерни действия на същите, каквито в настоящия случай не са установени, пише в решението.

Съдът намира, че по делото не са представени никакви доказателства, установяващи незаконни действия от страна на прокурор при Районна прокуратура – Горна Оряховица.

В исковата молба са изложени твърдения и за завеждане на настоящия иск срещу Държавата чрез Министерство на финансите, тъй като тя е предоставила властнически правомощия на Прокуратурата. Държавата обаче не носи отговорност, тъй като правомощията на прокуратурата произтичат по силата на Конституцията и Закона за съдебната власт. Ищецът твърди, че Държавата носи отговорност, тъй като имала споделена компетентност с Европейския съюз да осигури пространство на свобода, сигурност и правосъдие, което не е сторено. Съдът счита, че от приложените по делото доказателства не е установено ограничаване на правата и свободите на ищеца от която и да е държавна институция.

ВСС пък не е изпълнил вменените му задължения по силата на ЗСВ да назначава прокурори при стриктно съблюдаване на нравствените и професионални качества. Според ищецът ВСС не е извършил необходимия контрол над дейността на прокуратурата и носи отговорност като работодател на прокурорите. Съдът подчертава, че съгласно чл. 132, ал. 1 от Конституцията на Р България, при осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и постановените от тях актове, освен ако извършеното представлява умишлено престъпление от общ характер. Щом по отношение на прекия извършител на съответните действия не може да се ангажира отговорност, то на още по-голямо основание обективната отговорност в лицето на възложителя на работата, също не може да бъде ангажирана.

Така съдът отхвърля изцяло исковете на Петко Петков. Той е е осъден да заплати за юрисконсултско възнаграждения по 100 лева на Прокуратурата на България и Държавата чрез Министерство на финансите и 450 лева на ВСС.

Решението на Окръжния съд във Велико Търново подлежи на обжалване пред Великотърновския апелативен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.