Пожалиха го: Условна присъда за кмета на Септември за укриване на данъци

Върховният касационен съд потвърди решението на Апелативния съд в Пловдив за условна присъда на кмета на община Септември Марин Рачев за неплащането на данъци в особено големи размери, съобщиха от ВКС. Решението е окончателно.

Делото е образувано по жалба на защитника на подсъдимия срещу решението на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдена първоинстанционната присъда на Окръжен съд – Пазарджик. С нея Рачев е признат за виновен за това, че за времето от 14.02.2005 г. до 05.04.2007 г. в гр. Пазарджик, в качеството си на едноличен търговец и при условията на продължавано престъпление е избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери на обща стойност 118 923,68 лв., и осъден на 2 години и 6 месеца „лишаване от свобода“. Изтърпяването на наложеното наказание е отложено за изпитателен срок от 4 години. Със същата присъда Рачев е осъден да заплати на държавата 115 106, 01 лв., представляваща обезщетение за претърпените имуществени вреди.

Тричленният състав на ВКС намира касационната жалба за неоснователна. Не са допуснати процесуални нарушения от категорията на съществените. Съдебният състав на ВКС не споделя възражението, че първоинстанционният съд е бил предубеден по смисъла на чл. 29, ал. 2 от НПК и е лишил подсъдимия от справедлив процес съобразно чл. 6, т. 1 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

При изменение на обвинението съпругата на подсъдимия е записана с неточно собствено име, което отново по искане на прокурора е отстранено от съда. Касационният състав приема, че дори и да е допуснато нарушение на процесуалните правила, то не е от категорията на съществените, тъй като с посочване на точното собствено име на съпругата на Рачев по никакъв начин не е нарушено правото на защита на подсъдимия, още повече че първоинстанционният съд не „самоволно“, а по искане на прокурора е допуснал желаната корекция във вече измененото обвинение.

Касационният състав намира, че предходните инстанции подробно са обсъдили във всичките им аспекти представените по делото заключения, като изрично са посочили кои от тях кредитират като обективни, компетентни и изготвени с необходимите професионални знания и опит в съответната област. Внимателно са съпоставени показанията на всички свидетели, като апелативният съд се е солидаризирал със съображенията на първоинстанционния състав относно тяхната относимост към фактите, включени в предмета на доказване и тяхната оценка за достоверност.

Предходните инстанции правилно са възпрели, че Рачев е действал с пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването им.

Според върховните съдии наложеното на подсъдимия наказание е справедливо, тъй като е съответно на тежестта на извършеното престъпление.