Помпат пенсиите с фалшив стаж от фирми фантоми

Опитите за измами с фалшив стаж са скочили с шест пъти за последните 3 години. По данни на Националния осигурителен институт за 2017 година са установени 37 случая, за 2018 г. – 193, а за първите девет месеца на 2019 г. – 247. Това прави по над 27 души на месец.

Освен нарастващият брой на хората, които се опитват да измамят системата, се забелязва и разнообразие при видовете фалшификации. Те се фабрикуват от кантори, които в предишните години са се занимавали със създаване на бушони в измамите с ДДС. Сега афераджиите, които са изключително изобретателни, са намерили нови ниши. Едни са се специализирали в точенето на пари чрез болнични, а други осигуряват фалшив стаж за по-високи пенсии.

Схемите са най-различни. Преди 4 месеца например е издадено УП-3 от варненска фирма с адрес в Хасково и с несъществуващ БУЛСТАТ. То постъпило в системата на осигурителния институт през септември 2019 г.

Недействителния стаж човекът придобил уж като международен шофьор във фирма за доставка и ремонт на компютърни конфигурации и бил за период от три години – от 2007 до 2010 г. Проверка установила, че представеният документ е с невярно съдържание. Най-напред въпросното дружество е с променено седалище и още от април 2013 г. адресът му е в Хасково, а в „издаденото“ 4 години по-късно удостоверение е вписан период с начало преди регистрирането на осигурителя във Варна, пише „Марица“.

Проверката установява още, че лицето не фигурира в разплащателните ведомости на дружеството, няма сключен договор с него и в действителност никога не е полагало труд при този осигурител. Единният идентификационен код (ЕИК) на дружеството, посочен в удостоверението за положен стаж, не само не съответства на истинския, но и въобще не съществува.

Другата измама действа по схемата „хем на работа, хем в майчинство“.

През април 2019 г. например постъпва заявление за отпускане на пенсия от жена, която прилага удостоверение обр. УП-3 за придобит осигурителен стаж за период от 7 години, до 1991 г. като тютюнопроизводител към бригада в малко кърджалийско село. Осигурителят е ликвидирано ТКЗС, чиято разплащателна документация е предадена в архива на НОИ. Оттам става ясно, че реалният стаж е три години, като една от тях е прекарана в майчинство.

Най-наглите измамници използват документи за стаж и от името на държавни предприятия. Бъдещ пенсионер предоставил удостоверение, според което в периода 1.12.1978 г. – 1.08.1980 г. човекът се е трудил като шофьор в Областно пътно управление. Оказало се, че той никога не е работил там и липсват данни за него в разплащателните ведомости.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share