Прекратиха производството срещу Иво Прокопиев за продажбата на „Каолин“

Прекратиха производството срещу Иво Прокопиев за продажбата на „Каолин“

Софийският апелативен съд потвърди прекратяването на наказателното производството срещу Иво Прокопиев, Иван Ненков и Константин Ненов поради липса на извършено престъпление.

През юли 2018 г. Софийската градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми тримата акционери в „Алфа финанс холдинг“ АД по обвинение в трансформация на незаконно имущество за това, че през 2012 г., като членове на Съвета на директорите на „Алфа финанс холдинг“ АД, са преобразували имущество чрез покупко-продажба на акции от капитала на „Каолин“ АД, за което са знаели, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Досъдебното производство беше прехвърлено за кратко (и впоследствие върнато обратно) от Софийската градска прокуратура към Специализираната прокуратура. То беше прекратено на 23.10.2020 г. от СГП. Независимо, че в постановлението на СГП се посочва, че при многобройните извършени проверки не са открити нарушения в дейността на „Каолин” АД, не е формулирано коректно правното основание за прекратяване, поради което то е обжалвано пред съда от адвокатите на обвиняемите в тази му част.

След няколко междинни съдебни акта и обжалвания, Софийският апелативен съд уважи жалбата на обвиняемите и коригира правното основание за прекратяване на наказателното производство, а именно – на основание липса на извършено престъпление.

Решението на САС е окончателно.