Продажбата на бандитски коли и къщи вкара 6,6 млн. лв. в хазната

6,6 млн. лв. са постъпили в хазната през 2018 г. от продажбата на конфискувани бандитски къщи и коли. Това е записано в годишния доклад на КПКОНПИ. От документа става ясно, че в отчетния период са влезли в сила 24 съдебни решения за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 13 100 617,78 лв.

По закон, след като имуществото бъде конфискувано, то се предава на НАП за продажба, а парите от нея постъпват в държавната хазна. Статистиката показва, че през 2018 г. отнетите в полза на държавата от КПКОНПИ имоти и автомобили формират 90% от общите приходи от реализация на имущество от Националната агенция по приходите. Според данните

се отчита и повишен дял на продадени имоти

отнети от комисията, като през 2015 г. те са били 31% от продажбите, през 2016 г. – 40% от продажбите, а през 2017 г. са достигнали 55%. Данните показват, че реализираните през 2018 г. недвижими имоти, отнети от КПКОНПИ, са на стойност 6 603 000 лв.

По закон КПКОНПИ има специално звено, което се занимава с управление и опазване на запорираното от бандитите имущество, докато траят делата за конфискацията му. Миналата година в комисията е бил създаден Регистър на обезпеченото имущество, в който е попълнена цялата информация за всички запорирани къщи, коли, акции и други ценности. Освен това още преди година започнаха преговори между комисията и няколко министерства да се предоставят терени на бивши казарми и други сгради и имоти с отпаднала необходимост, в които да се съхраняват запорирани коли и друго движимо имущество.

Направени били и огледи на имоти, които не се използват от военното ведомство. Те щели да бъдат предоставени безвъзмездно на КПКОНПИ. Освен това от комисията разговаряли с представители на Националния исторически музей, БАН, БНБ, зоологическата градина, за да

съхраняват при тях запорирани вещи

с историческа стойност, монети, редки животни. Според доклада на КПКОНПИ общо през 2018 г. в съдилищата на страната са внесени 198 искания за налагане на обезпечителни мерки в размер на 316 668 042,69 лв. От комисията отчитат, че от ноември 2012 г., когато влиза в сила първият закон за гражданската конфискация, до края на 2018 г. стойността на предложеното за обезпечение имущество е в размер на 2 859 824 940 лв., а внесените в съдилищата искания са 433.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share