Пуснаха и втория обвиняем за смъртта на студента Мартин Борилски

Пуснаха и втория обвиняем за смъртта на студента Мартин Борилски

Апелативният съд частично измени определение на Варненския окръжен съд, с което е уважено искането на осъдения за убийство Георги Желязков за условно предсрочно освобождаване.

С първоинстанционното определение е бил установен изпитателен срок в размер на 5 години, 1 месец и 25 дни и пробационна мярка „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 2 години. Апелативният съд измени съдебния акт по отношение на продължителността на изпитателния срок и установи 5 години, 1 месец и 9 дни, колкото е неизтърпяната част от наказанието към момента на произнасянето. Въззивната инстанция увеличи продължителността на мярката за пробационен надзор на 3 години.

Според разпоредбите на Наказателния кодекс, за да бъде условно предсрочно освободен, осъденият трябва да е изтърпял не по-малко от половината от наказанието и да е дал доказателства за поправянето си. В случая Георги е изтърпял повече от изискуемата част. Прокуратурата обаче счита, че няма достатъчно и убедителни доказателства за поправянето на 41-годишния мъж. Казусът се разглежда от Апелативен съд – Варна за втори път тази година.

През февруари условното предсрочно освобождаване бе отказано. Георги Желязков беше осъден през 2010 г. от Апелативен съд – Велико Търново на 19 години лишаване от свобода, а другият подсъдим Стоян Стоичков. – на 17 години. Двамата бяха признати за виновни за убийството на българския студент Мартин Борилски в Париж през 2000 г. През февруари миналата година Стоян Стоичков беше условно предсрочно освободен.

За да се произнесе днес, Варненският апелативен съд обсъди доводите в протеста на прокуратурата, възраженията срещу него, доказателствата по делото и прецени законосъобразността и обосноваността на първоинстанционното определение.

Съдебният състав отчете, че през последните месеци присъдата на Георги Ж. е била препланирана с индивидуален план, в съответствие с установените дефицитни зони в поведението му. Проведената корекционна работа е дала резултат. Довела е до преоформяне на ценностната система на лишения от свобода, в съзвучие с правилата на морала, добрите нрави и закона. Съдът прие за обосновани и верни изводите на Окръжния съд, че наказанието вече е изпълнило целите си и са налице всички предпоставки за ресоциализацията на осъдения. Въззивният съд обаче не се съгласи с продължителността на пробационната мярка, която счете за занижена. Срещите с пробационен служител имат силен ресурс за подпомагане и контролиране поведението, аргументира се съставът. Затова Георги ще има задължителни срещи с пробационен служител през следващите 3 години.

Определението на Апелативния съд във Варна, с което се потвържава предсрочното условно освобождаване на Георги Желязков, е окончателно и не подлежи на обжалване.