Скандал в Темида, заради делата в извънредно положение

Председателите на Софийския районен съд, Софийския градски съд и Софийския апелативен съд излязоха с безпрецедентно становище до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет във връзка с извънредното положение.

Повод за написаното от тримата административни ръководители до кадровиците е плануваното във вторник заседание на Колегията, свикано от председателя й Лозан Панов, в което фигурира една единствена точка за обсъждане на работата на органите на съдебната власт в рамките на обявеното извънредно положение.

Сред обсъжданите от Съдийската колегия въпроси ще бъде и това съдиите да обявят изписаните от тях дела, въпреки обявеното извънредно положение, съобщава „Монитор“.

Председателите на СРС Александър Ангелов, на СГС Алексей Трифонов и на САС Даниела Дончева обаче са категорични, че ако Съдийската колегия вземе подобно решение и наложи на съдиите, и респективно служителите, да се събират в съдебна зала, то може да се стигне за сериозен риск за здравето им.

„В случай, че СК при ВСС вземе подобно решение, това несъмнено би допринесло за създаването на сериозни проблеми в настоящия момент – едновременно присъствие на множество съдии и съдебни служители на територията на съдебните сгради в гр.София, както и струпване на десетки дела, които следва да бъдат обработени. Всичко това определено ще обезсмисли създадената организация на работа в съдебните сгради към настоящия момент – при наличие на ограничен достъп на съдии, които работят дистанционно от домовете си, а също така и на съдебни служители. Последното от своя страна ще засили сериозно риска за здравето на съдии и служители, а от друга страна би могло да доведе да заразяване и пренасяне на вируса COVID-19“, пишат тримата административни ръководители.

„От друга страна е необходимо да се отбележи, че към настоящия момент не е налице техническа възможност и обезпеченост написаните дела да бъдат обявявани дистанционно по електронен път, поради което същите следва физически да бъдат донесени до съдебните сгради в гр. София, да бъдат качени от съдиите-докладчици в деловодната система, съответните съдебни актове да бъдат обезличени от служители, а отделно – делата да бъдат обработени от деловодители, което съществено увеличава риска за здравето на магистрати и служители. Надяваме се да вземете решение, с което приоритетно да се опази общественото здраве“, допълват Ангелов, Трифонов и Дончева.