Служител на общината като чобанин към дами: Аре, бегайте, че ше пръскаме!

Служител на общината като чобанин към дами: Аре, бегайте, че ше пръскаме!

Неугледен дебелак на заплата към Столична община подкара хората от тролейбусна спирка като овце, съобщава Lupa.bg. С подсвирквания и пляскания с ръце, все едно е на паша, възпълничкият галант се изрепчи: „Аре, бегайте, че ше пръскаме!“, визирайки акция по дезинфекция, предприета от управата на София.

Слисаните граждани, повечето от които дами, се чудеха накъде да хванат.

След това дебелакът с брада на седмица започна да гледа строго – с ръце на кръста и лош поглед като надзирател в затвор.

Неговите подчинени извършиха дезинфекцията, пръскайки с разтвор навсякъде – по тротоара, кошчета за боклук, по спирката. След 3-минутната акция, в очевидно типичния си стил, вживяващият се в ролята на шеф изсъска: „Аре, изчезваме!“