Справедливост?! Убиецът Джок Полфрийман окончателно свободен

Справедливост?! Убиецът Джок Полфрийман окончателно свободен

Тричленен състав на ВКС остави без разглеждане искането на главния прокурор да се възобнови делото, с което австралийският убиец Джок Полфрийман бе условно предсрочно освободен.

Тричленният състав на ВКС прекратява производството по делото, а определението не подлежи на обжалване.

В мотивите си съдиите посочват, че искането за възобновяване на делото, с което ВКС е сезиран, налага да се извърши преценка за допустимост.

На първо място е въпросът подлежи ли влезлият в сила съдебен акт на контрол по реда на възобновяване, а според тричленния състав на ВКС такъв „извънреден способ“ за контрол не може да се прилага спрямо определение за условно предсрочно освобождаване – мл. 440 от НПК.

По отношение на параметрите на преценката за допустимост на искането за възобновяване на делото тричленният състав на ВКС посочва, че задължително следва да се премине през обсъждане на въпроса какъв е видът на акта, който съдът на въззивна инстанция е длъжен да постанови.

След подробен анализ в мотивите на определението на действащото законодателство върховните съдии стигат до заключението: „…няма никакво основание да се приеме, че волята и разумът на законодателя са били чрез вида на въззивния съдебен акт да се допусне възобновяване на производството. Следователно актът, с който въззивният съд е бил длъжен да се произнесе, е определение. Искането за възобновяване на делото се явява процесуално недопустимо и следва да бъде оставено без разглеждане, а производството – прекратено.“