Строителен инспектор въртял паралелен бизнес с фирма на майка си

Строителен инспектор въртял паралелен бизнес с фирма на майка си

Директорът на РДНСК-Бургас Милен Ненчев е внесъл в Окръжна прокуратура писмен доклад с копия от десетки приложения, които уличават старши инспектора от службата Любомир Йорданов в корупция. Това става ясно и от съобщение в официалния сайт на ДНСК.

Любомир Йорданов всъщност е бивш държавен служител в ДНСК, известенен в обществените среди на Бургас като активист на ГЕРБ и като председател на синдиката на ДНСК, пише Флагман.бг.

Оказва се, че договорът му е прекратен на 12 февруари т.г. след извършени три проверки от директора на ДНСК арх.Иван Несторов. В мотивите за освобождаването на държавния служител изобщо не фигурират предадените в Окръжна прокуратура днес случаи на конфликт на интереси. Любомир Йорданов е бил освободен поради това, че през последните две години не е работил по близо стоте разпределени му преписки от регионалния директор.

„Потресени сме от мерзкото медийно поведение на този човек през последните дни, той продължава да се представя за наш служител с активна гражданска позиция и развиващ синдикална дейност. Пред телевизиите настоява за обстойни нови проверки на строителните обекти в Алепу и т.нар. Догансарай в Отманли, като руши авторитета на институцията“, казват колегите на Йорданов.

Любомир Йорданов започва работа в РДНСК-Бургас през 2012 г. като преди това е бил съдружник в няколко частни фирми. Прехвърля участието на името на майка си Маргарита Александрова. Една от тези фирми, която дори не е вписана в централния професионален регистър на строителите, печели непрекъснато малки държавни поръчки за премахване на незаконни сгради в Ченгене скеле – с пряко договаряне, като винаги, накрая, многократно надвишава заложения индикативен бюджет. Самият Любомир Йорданов по длъжностна харектеристика е трябвало да организира процедурите по тези поръчки. Той трябвало да разпраща покани до всички строителни фирми от Камарата на строителите, но такава са получавали освен фирмата на майка му Маргарита, само още няколко други, като те впоследствие винаги са се отказвали, от което се усещала фиктивността на процедурата. Фирмата-фаворитка на РДНСК-Бургас по събаряне на незаконни постройки в Ченгенето е регистрирана на домашния адрес в жилищния блок на Любомир Йорданов в жк „Меден рудник“.

До писмения доклад на инж.Милен Ненчев до прокуратурата се стига, след като е започнало разпределянето на забатачените преписки между другите инспектори поради освобождаването на Йорданов през февруари т.г. Тогава се вижда, че нарушенията са вървели в периода 2012-2014, до назначаването на Ненчев за директор. Излиза, че с идването на Ненчев, Йорданов не е работил почти нищо в регионалната дирекция, което довежда до проверките и освобождаваето му.

От публикация в столично издание Флагман узна, че междувременно Любомир Йорданов е подал оставка и от ГЕРБ, обявявайки че това вече не е неговата партия.

Вижте какво пише в официалния сайт на ДНСК по случая:

Във връзка с медийни изявления от страна на г-н Любомир Йорданов – бивш служител на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ – Бургас, в които същият се представя за „председател на Синдикалната организация /СО/ при Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/“ и твърди, че е освободен от работа в ДНСК „заради гражданската си позиция и синдикалната си дейност“, ДНСК прави следното опровержение:

Служебното правоотношение на ДНСК със служителя инж. Любомир Йорданов Йорданов, на длъжност старши инспектор в отдел „Строителен контрол“ при РДНСК – Бургас, е прекратено със заповед на началника на ДНСК, считано от 12.02.2020 г., на основание чл. 107, ал. 2 от ЗДСл, поради получена възможно най-ниската годишна оценка на изпълнението на длъжността.

Следва да се има предвид, че по образование г-н Любомир Йорданов е със специалност „Информатика и компютърни науки“, професионална квалификация – „информатик“, т.е. IT специалист, с оглед на което същият не е компетентен да взема отношение относно упражняваната от ДНСК контролна дейност по спазването на Закона за устройство на територията и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството.

В тази връзка ДНСК настоява да не бъде свързвана с изявленията на бившия си служител Любомир Йорданов относно проверки на строежи и др. Независимо, че ДНСК е прекратила служебното си правоотношение с Любомир Йорданов, същият продължава да се представя към настоящия момент за „председател на СО при ДНСК“, за което ДНСК е сезирала Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ и Федерацията на независимите строителни синдикати /ФНСС/. Съгласно чл. 22, ал.3 от Устава на ФНСС „при един работодател в сферата на строителството не може да се изгражда повече от една СО на Федерацията“, т. е. налице е императивно изискване членовете на СО да са на служба при работодателя по силата на валидно трудово или служебно правоотношение, като в случая това изискване по отношение на г-н Йорданов не е изпълнено. КНСБ е уведомена също така относно липсата на членска маса, организирана в синдикат при ДНСК.

Отделно от горното, началникът на РДНСК – Бургас е сезирал Окръжна прокуратура – Бургас и Главния прокурор на Република България, с искане за проверка на дейността на г-н Любомир Йорданов за периода, в който същият е бил държавен служител в системата на ДНСК, поради наличието на конфликт на интереси. След произнасяне на прокуратурата ДНСК ще предостави допълнителна информация по случая“