Теч от съседа хит в съда, комшиите спорят за покрива, оградата и ореха

Съдилищата у нас са пълни с граждански дела между съседи, спорещи за всевъзможни проблеми, предимно свързани с общите части в кооперациите. Има и редица съдебни спорове между комшии за огради, отстояние на бараки, високи дървета, като орех например, и паркоместа. Теч от съседа обаче е хит сред съдилищата у нас.

Това са най-масовите дела за неуредици между комшиите. Често комшията отгоре не се е погрижил да фугира добре плочките в банята или пък просто старите панели се пропукват, но задължението за ремонт остава на собственика. Онзи отдолу пък е направил скъп ремонт и изведнъж го наводняват и му пожълтява таванът. Когато съседите не успеят да се разберат помежду си и да се споразумеят за щетите, се стига до дела в съда. По този казус у нас най-масово се съдят жителите на София, следвани от Пловдив, Варна, Хасково, Враца, Монтана и Благоевград. Всъщност повечето големи градове, в които има големи жилищни комплекси с панелни блокове.

Все още у нас малцина могат да си позволят лукса да живеят самостоятелно в къща, а мнозинството населява блокове и кооперации. В многоетажните сгради има много съседи. И ако по един или друг начин се примирявате с шума, който вдигат, мириса на лук и други гозби или неуредиците, които съпътстват вашето съжителство в етажната собственост, то нарушенията на закона не са от нещата, с които човек би следвало да се примирява. Едно от тях е течът. Домът ви капе отгоре, на комшията не му пука, защото неговият таван е цял, и ако продължава така, щетите върху имуществото ви няма да бъдат никак малки. Как да действате? Какви права имате в тази толкова неприятна ситуация? Като собственици или ползватели на жилище в блока вие имате задължения, които трябва да спазвате, за да не пречите на другите и за да е спокойно и безпроблемно съжителството ви в сградата. Сред тези задължения са да не причиняване вреди на други обекти в сградата, а когато това се случи, да обезщетявате вредите.

Течовете от съседите на горните етажи са изключително често явление в нашето всекидневие. Но освен един комшия трябва да се има предвид, че е възможно и целият блок да се задължи да плаща щетите. Например ако течът от съседа ви е причинен от вертикална ВиК планировка, то отговорна за щетите ще се яви етажната собственост, тъй като вертикалните щрангове са обща част по смисъла на Закона за собствеността. Имуществените вреди и неимуществените вреди се дължат на основание чл. 45 от Закона за задълженията и договорите, който гласи, че: Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. На последно място може да предявите иск, с който да осъдите съседа да предприеме действия по преустановяване на теча. Този вид правомощие намира основа при така наречения негаторен иск. По същество това е особен вещен иск, който се дава в защита на собственика, когато трето лице нарушава владението на собственика.

Негаторният иск е уреден в чл. 109 от ЗС: „Собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право.“ Спрямо ситуацията е възможно да се съчетаят всички видове искове в едно дело, за да бъдат в пълна степен защитени правата на потърпевшия.

„Направих си много скъп ремонт, за да предоставя апартамента на сина и снахата, защото имат бебе. След година стана теч от горния апартамент. Първоначално в банята, а сега вече достигна и до спалнята и коридора ни. Опитах да се разбера със собственика отгоре с добро, предложих му даже да отстраня теча за моя сметка, но единственото, което получих от негова страна, бяха уверения, че това не е необходимо, че той сам ще се погрижи за отстраняването на проблема, но нищо от това не е изпълнено. Не съм прибягвала до общото събрание на входа, защото просто не виждам смисъл.

Съседите ми едва ли ще се трогнат особено“, оплака се читателка на „Телеграф“, която е потърсила адвокатска помощ и е успяла да спечели заведено дело срещу съседа впоследствие. В крайна сметка съдът е решил да присъди по предявения иск за неимуществени вреди сума в размер на 550 лева. Комшии редовно водят граждански дела за отстояние на дворни огради, стопански постройки, които нямат 3 метра от съседската стена, или пък за незаконно надстрояване на имот. По такива казуси са близо 70% от този тип дела, показа проверка на вестника.

Сред големия брой спорове пред Темида превес има етажната собственост. Обитателите на кооперациите, предимно панелни жилища, масово се съдят заради течащи покриви и отказ от плащане на всички във входа. Оспорват се и взетите колективни решения, които често се осъществяват без реално провеждане на общо събрание, а дори да има такова, то не отговаря на законовите изисквания. Масово например при събрание във входа на блока не се прави протокол, който иначе по закон е абсолютно задължителен, за да бъде всяко едно колективно решение легитимно. По селата пък се карат за отстоянието на бараката, високия орех и антената за сателита. Този процент дела обаче е сравнително малък в сравнение със съдебните битки в градовете.

Искайте фактури и конкурс за фирма

Решението да се извърши ремонт във входа не е еднолично или само с гласуване на живеещите в него. Като собственик на жилище в блока вие може да изискате от домоуправителя пълна документация, фактури и плащания за ремонта. Когато общото събрание на входа реши, че трябва да има ремонт, не може той да се извърши от Бачо Иван. Трябва да се проведе конкурс между няколко фирми и съседите да изберат най-изгодната оферта. В противен случаи решението на общото събрание не е легитимно и никой не може да ви задължи да плащате за ремонта на общите части във входа.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share