Турчин плати 6 бона на пловдивчанка за фалшив брак

Турчин плати 6 бона на пловдивчанка за фалшив брак

Турски гражданин опита да надхитри системата като сключи фиктивен брак с пловдивчанка, за да удължи времето си за пребиваване в страната като чужденец, предава „Марица“.

Турчинът подал искане за разрешение до сектор „Миграция“ на МВР-Пловдив, но получил отказ. Веднага атакувал отказа в съда. Преди броени часове обаче магистратите отхвърлили жалбата му и само потвърдили отказа.

От сектор „Миграция“ отхвърлили молбата на турския гражданин, тъй като е изпратено становище от директора на ТД“НС“ Пловдив, в което се сочи, че е придобита информация, че бракът е фиктивен. Според данните е сключен срещу нерегламентирано заплащане на сумата от 3 000 евро от страна на турския гражданин, единствено с цел придобиване право на пребиваване в страната.

Оказало, че пловдивчанката пребивава трайно в Дортмунд, Германия, а посещението ѝ в България в края на юли миналата година е свързано единствено с цел предоставяне на необходимите документи за осигуряване право на пребиваване на съпруга ѝ и за да потвърди присъствието си на адреса на пребиваване.

„Тези констатации не бяха оборени и в хода на съдебното производство. Представените писмени доказателства по делото са с дати, следващи датата на издаването на процесния отказ, което прави същите неотносими към предмета на спора с изключение на справката за пътуване на жената, която косвено подкрепя изводите по становището на директора на ТД“НС“ Пловдив. От гласните доказателства също не може да се направи категоричен извод в обратна посока на изводите“, гласят част от мотивите на Административния съд.

В подкрепа на решението си магистратите посочват, че нормата реглемантира отказ при данни за сключен брак с цел заобикаляне разпоредбите, уреждащи статута на чужденците.

„Следва да се обърне внимание, че използвания израз от законодателя е именно „данни“, а не доказателства /подобно на данни за престъпление по чл. 70 от ЗМВР/, поради което се постановява и отказ без да има безусловни доказателства за посочената цел на брака. Достатъчно е да има инцидия, че е сключен с тази цел в какъвто смисъл са данните по становището на ТД“НС“ Пловдив, а именно, че съпругата живее постоянно в Дортмунд, Германия, с мъжа, от които има две деца“, смятат от Административния съд.

Все пак турският гражданин има последна възможност да обжалва пред Върховният административен съд (ВАС).