Хасковлийка присвоила над половин милион лева европейски средства

58-годишната М.Я. от Хасково отива на съд заради злоупотреба с пари от еврофондовете. От 16 юли 2009 г. до 3 декември 2012 г. в Пазарджик и Пловдив в качеството си на управляващ и представляващ търговско дружество тя е представила неверни сведения пред Държавен фонд „Земеделие“ – Областна дирекция „Земеделие“ Пазарджик и пред Дирекция „Оторизация на плащанията по прилагане на мерките за развитие на селските райони“ – Пловдив към Държавен фонд „Земеделие“. Получената от нея сума е 371 520.84 лв.

За да вземе средствата, обвиняемата е декларирала, че ще инвестира 546 962.58 лв., въпреки че към датата на декларирането – 16 юли 2009 г., представляваното и управлявано от нея дружество не е разполагало с такава сума. Освен това вместо да построи къща за гости, както е декларирала, М.Я. си вдигнала дом за лични нужди.

Вместо да използва получените средства по сметката на дружеството за назначаване на служители, създаване на условия за използване на къщата за гости в Батак по предназначение, М.Я. подала заявления за предсрочно погасяване от 3 декември 2012 г. и на същата дата предсрочно погасила дължимите суми по програмата за микрокредитиране на земеделски производители и предприемачи в слабо развити райони.

След това обвиняемата упълномощила своя позната, която на приятелски начала да подава дължимите съгласно чл.116 ал.3 от Закона за туризма справки-декларации до кмета на Батак, като отразява в тях нулеви нощувки. За времето от 2015 г. до 2019 г. са подадени общо 5 декларации.