Хигиена нулева! Всеки може да поиска нотариалния ни акт от Агенцията по вписвания

Хигиена нулева! Всеки може да поиска нотариалния ни акт от Агенцията по вписвания

Няма опасност заради течовете на данни от Националната агенция за приходите и от Банка ДСК да бъдат продадени имоти без знанието на собствениците им.

Опасността е в Агенцията за вписванията, където 100% от българите имат документи – и за фирми, и за имоти. И всеки, който пожелае, може да си извади копие от тях. Това заяви Димитър Танев, председател на Нотариалната камара в България.

Според сега действащ текст на чл. 51, ал. 3 от Правилника за вписванията, „незаверени преписи и препис-извлечения от вписани актове, отбелязвания или заличавания по книгите по вписвания или от партидите на лицата, могат да се издават на всяко лице”, като издаването на незаверения препис се отбелязва в регистъра за справки. Там се записват името и ЕГН на лицето, получило документите.

А заверени преписи и препис-извлечения от вписвани актове, отбелязвания или заличавания по книгите по вписвания или от партидите на лицата се издават на страните, на техните преки и непреки правоприемници и праводатели, на техните представители по закон или по упълномощаване. Получават ги също нотариуси и техни служители, адвокати и сътрудниците им, частни съдебни изпълнители, органите на реда, прокуратурата и следствието, както и други органи и лица в предвидените от закона случаи, пише TrafficNews.

Поправката е направена в последния ден на кабинета „Близнашки” и е влязла в сила от 7 ноември 2014 г., посочи Танев.

Преди това редът за предоставяне на документи и комия от тях е бил много по-строг. Агенцията по вписванията не е имала практиката да дава на който и да е било незаверени копия на вписани актове. А заверените документи са се издавали само на страните, на техните правоприемници, на представители по закон или по упълномощаване. А когато пълномощникът не е адвокат, той трябва да е упълномощен изрично с нотариално заверено пълномощно.

Недопустимо е до подобни документи да има достъп всеки, посочи шефът на нотариусите. Той е категоричен, че подобна практика няма никъде в Европа. Нормативният акт трябва спешно да се промени и да се възстанови редът, казва Танев.

Според него личните данни, изтекли от НАП и Банка ДСК, няма как да се използват незаконно при покупко-продажби на имоти. Това е изключено дори и при сделките с пълномощни, тъй като от 10 г. те се завеждат в регистър. Нотариусите имат достъп и до базата данни на МВР. „Проверяваме не само дали е истинска партидата, но и дали лицето не се издирва. Ако е така, до 5 минути полицейските коли ще са пред кантората”, увери нотариус Танев.

От 2 години в системата се вкарват и пълномощни, които се заверяват при кметовете, защото преди това е имало случаи на фалшификации. Единствено пълномощните, които се правят в консулските служби, не са в регистъра и се налага да се чака по седмица за проверката им.