6300 трошки висят по улиците в София, май само ги броят…

6300 трошки висят по улиците в София, май само ги броят…

6300, излезли от употреба автомобили висят из софийските улици. Общо стикираните коли от Столичния инспекторат са 16 072 и тече тримесечният срок за доброволното им преместване от терени общинска и държавна собственост, събощават от контралния орган.

От тях доброволно преместени от гражданите са 9765, принудително са премахнати 1925 и 291 са минали годишен технически преглед, с което е отпаднал критерият за излезли от употребна моторни превозни средства. Останалата част са в процедура по преместването им.

Гражданите могат да подават сигнали в районните администрации, на официалната електронна поща на Столичен инспекторат, на денонощния телефон за неспешни сигнали 02/ 987 55 55 и в Районните инспекторати.

„Призоваваме гражданите, които са собственици на излезли от употреба МПС, да ги предават доброволно на площадки за временно съхранение и разкомплектоване. Стикирането във всички райони на града продължава“, обясниха от инспектората.