8 месеца условно за счетоводителка, свила близо 19 бона

8 месеца условно за счетоводителка, свила близо 19 бона

Районен съд-Лом осъди Р. В. Ц. – бивш старши счетоводител на Община Брусарци, на 8 месеца „Лишаване от свобода“ условно за присвояване на общински средства, както и да плати 12 058.61 лв. имуществени вреди на общината

Според събраните по делото доказателства, от месец април 2017 г. до края на декември 2019 г., в условията на продължавано престъпление, като длъжностно лице – старши счетоводител, Р. В. Ц. присвоила чужди пари от касата, като анулирала касови плащания и не отчитала получени парични средства за административни такси за услуги, наеми, наем земя, глоби, санкции, наказателни лихви, технически услуги, детски градини и образование, домашен социален патронаж, такси за пазар и др.

Вследствие на тези деяния, в банковата сметка на общината са отчетени общо 18 880.16 лв. по-малко постъпления от реалните. Липсата на средствата е била открита при проверка на Дирекция Административно-информационно обслужване и Финансово-стопански дейности на Община Брусарци, след приключването на 2019 г., а в хода на проверката Р. В. Ц. погасила част от установената липса, като внесла през февруари 2020 г. 6742 лв.

Пред съда жената се призна за виновна, както и всички обстоятелства и факти в обвинителния акт и заедно със защитата си поиска делото да се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие. При този случай по закон, ако произнесе осъдителна присъда, съдът е длъжен да намали наказанието с 1/3.

Районен съд-Лом уважи искането на подсъдимата и защитата и след като се запозна с всички доказателства и документи по делото призна Р. В. Ц. – със средно специално образование, неосъждана досега, за виновна и я осъди на 1 г. „Лишаване от свобода“, което намали с 1/3 или наложи на подсъдимата наказание от 8 месеца „Лишаване от свобода“, отложени с 3 г. изпитателен срок.

Съдът осъди Р. В. Ц. и да заплати на Община Брусарци 12 058.16 лв., представляващи невъзстановената част от причинените с престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва и 256 лв. разноски по досъдебното производство по сметка на МВР-София.

Присъдата може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Монтана в 15-дневен срок.